Zapowiedzi wydawnicze

  

Audiobooki czyta Tomasz Stockinger

Muzyka i  opracowanie muzyczne: Stefan Gąsieniec

fot. Robert Gauer

Seria audiobooków obejmuje legendy i baśnie muzyczne w interpretacji znanego aktora Tomasza Stockingera. Przepięknie zaaranżowane muzycznie nagrania zabiorą dzieci w podróż do nasyconego cudownością świata, pełnego czarodziejskich postaci i magicznych zdarzeń, w którym elementy prawdziwe łączą się z fantastycznymi. Nagrane utwory, ukazując legendarne dzieje, w niezwykle atrakcyjny i barwny sposób przekażą najmłodszym wiedzę o historii Polski. Do audiobooków: Bazyliszek, Syrena, Złota kaczka, Żelazne buciki, Bitwa pod Kłuszynem dołączone są książeczki z tekstami utworów. Ich niewątpliwym walorem są przepiękne ilustracje, które pozwolą młodym czytelnikom przeżyć fascynującą przygodę.

 

Audiobooki :

 – Maria Konopnicka Jak to ze lnem było

– Józef Ignacy Kraszewski O królewnie czarodziejce

– Józef Ignacy Kraszewski Z chłopa król

 – Krzysztof Mierzejewski Bitwa pod Kłuszynem

 – Krzysztof Mierzejewski Ralfion i książę Filip

 – Agata Półtorak Czarodziejski kwiat paproci

 – Agata Półtorak Żelazne buciki

 – Artur Oppman Bazyliszek (Legendy warszawskie)

 – Artur Oppman Syrena (Legendy warszawskie)

 – Artur Oppman Złota kaczka (Legendy warszawskie) 

 

 

Josette ten Have-de Labije, Robert J. Neborsky     

Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna dla praktyków 

Książka prezentuje stosunkowo nową metodę psychoterapeutyczną, która zyskała już szerokie grono zwolenników. Autorzy, kontynuujący myśl Habiba Davanloo, przedstawiają założenia ISTDP w sposób klarowny i precyzyjny. Poprzez sugestywne opisy interakcji pomiędzy terapeutą a pacjentem wskazują, jak stosować tę metodę, by spełniała warunki krótkoterminowej, efektywnej oraz bezpiecznej psychoterapii dla pacjentów. To cenne źródło wiedzy dla terapeutów i studentów, jak również wszystkich zainteresowanych rozwojem współczesnej psychoterapii.

http://polskiinstytutistdp.pl/wydarzenia/trwala-zmiana-stylu-przywiazania/

 http://polskiinstytutistdp.pl/wydarzenia/superwizja-z-dr-r-neborskym/

 


     

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa    

Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, cz. 1, 2, 3, 4  

Seria kart pracy Podróż przez pory roku… jest przeznaczona dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zawiera materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia oraz rozwijania sprawności i umiejętności. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej. Prezentowane zestawy są kontynuacją kart pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (Jest już jesień, Nadeszła zima, Przyszła wiosna, Nareszcie lato).

 

 

 

  

     

 

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska   

Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną 

Seria kart pracy Śladami pór roku… jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia oraz rozwijania sprawności i umiejętności. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej. Publikacja jest adresowana do: uczniów i nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz rodziców.

 

 

 

Temple Grandin     

Autyzm i zaburzenia natury sensorycznej 

W niniejszej publikacji Temple Grandin – wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na całym świecie działaczka na rzecz dobrostanu zwierząt – opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z dorastaniem z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD. Doświadczenia własne autorki stanowią pretekst do przekazania Czytelnikowi rad dotyczących wychowywania dziecka z autyzmem. W książce skupiono się na sposobie myślenia osób ze spektrum oraz na problemach sensorycznych. Grandin używa prostego języka, a jej narracja nie przytłacza nadmiarem faktów naukowych.

 

Temple Grandin     

Starsze dziecko z autyzmem  

Autorka opowiada o swoich doświadczeniach szkolnych, okresie dojrzewania i pierwszych krokach na rynku pracy z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD. Doświadczenia własne autorki stanowią pretekst do przekazania Czytelnikowi rad dotyczących kierowania karierą adolescenta z autyzmem. W książce skupiono się na sposobie funkcjonowania poznawczo-społecznego osób ze spektrum. Grandin używa prostego języka, a jej narracja nie przytłacza nadmiarem faktów naukowych.

 

Problemy wychowawcze u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

Książka przygotowana przez niemiecki Państwowy Instytut Jakości Pracy Szkół i Badań nad Kształceniem (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung). Dla jej autorów najważniejszy był następujący pogląd: każde dziecko, każdy młody człowiek, niezależnie od potrzeb w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego i ewentualnie zapotrzebowania w obszarze rozwoju emocjonalnego i społecznego, ma prawo do odpowiedniego kształcenia szkolnego. W publikacji przedstawiono szanse i ograniczenia diagnostyki psychiatrycznej oraz podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku uczniów z zapotrzebowaniem na wspieranie w zakresie rozwoju umysłowego, zwrócono także uwagę na korzyści płynące z wymienionych działań dla szkoły i prowadzonych zajęć lekcyjnych. Wybrane postaci zachowań zwracających uwagę przedstawiono w czytelnej formie tabeli – wraz z próbą ich wyjaśnienia i podaniem możliwości działania. Czytelnik może zapoznać się z koncepcjami „pozytywnego wspierania zachowania”, metodą TEACCH oraz terapią rozwoju/pedagogiką rozwoju (ETEP), a także skorzystać z konkretnych podpowiedzi, jak prowadzić zajęcia lekcyjne i jak organizować naukę i pobyt dziecka w szkole.

 

 

 

 

Jolanta Pszczółka, Małgorzata Jankowska    

Afazja i powrót do przeszłości 

Książka stanowi rodzaj poradnika dla osób stykających się na co dzień z problemem afazji, zarówno dla pacjentów oraz ich rodzin, jak i specjalistów zajmujących się rehabilitacją osób z zaburzeniami neurologicznymi. Autorki w przystępny sposób omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące afazji – jej definicję, przyczyny, rodzaje, przejawy, a także formy, cele i przebieg procesu terapeutycznego. Posługują się przy tym przykładami autentycznych przypadków zaczerpniętymi z własnej praktyki zawodowej oraz z zapisków znanych postaci, literatury i filmu, które ukazują wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć afatycy, aby „powrócić do przeszłości”. Dużym walorem książki są liczne ilustracje wykonane przez pacjentów i słowniczek pojęć związanych z zaburzeniami mowy.

 

 

 

 

Julie Knapp, Carolline Turnbull    

Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od około trzech do pięciu lat 

Kompletny program terapii SAZ (Stosowana Analiza Zachowania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od około trzech do pięciu lat zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dzieci umiejętności początkowych, takich jak: naśladowanie, świadomość wzrokowo-przestrzenna, umiejętności związane z mową bierną i czynną, a także umiejętności samoobsługowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzystać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejętności początkowych. Program można dostosować do potrzeb i zainteresowań ucznia według wskazówek zawartych w książce. Towarzysząca książce płyta CD zawiera materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolorowymi obrazkami, wygodne wersje programów szczegółowych do wydrukowania, formularze danych oraz listy zadań. Autorki doradzają, jak stworzyć efektywne środowisko do przeprowadzenia terapii SAZ, a także prezentują wiele metod dydaktycznych, które zapewniają sukces w terapii.

 

 

 

Iweta Kozłowska     

Mówię płynnie. Ćwiczenia do terapii jąkania  

Publikacja to zbiór ćwiczeń adresowanych do pacjentów ze zdiagnozowaną niepłynnością mowy. Autorka – logopeda praktyk oddaje w ręce czytelników ćwiczenia i zadania logopedyczne sprawdzone podczas codziennej pracy terapeutycznej. Logoterapeuci dzięki tej książce wzbogacą swój warsztat pracy, rodzice – oprócz motywacji do codziennej, systematycznej pracy – znajdą w niej inspirujące pomysły.

 

  

Marta Wiśniewska     

Uczymy się mówić. Materiały do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)  

Pomoc terapeutyczna Uczymy się mówić została przygotowana w oparciu o doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami w komunikacji językowej. Publikację można wykorzystać do kształtowania wielu umiejętności z zakresu komunikacji, czyli rozumienia i nadawania mowy. Pomoc wykorzystuje wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC). Tablice wchodzące w skład publikacji zawierają m.in.: kolory, kategorie (środki transportu, zwierzęta, zabawki itd.), symbole oznaczające wielkość.

 

 

 

 

Małgorzata Barańska, muzyka: Stefan Gąsieniec     

Dźwięki mowy, rytm i ruch. Piosenki z zabawami kształcącymi słuch fonemowy, sprawność ruchową i ruchowo-słuchową  

Publikacja zawiera piosenki o poszczególnych głoskach i scenariusze zajęć opartych na tych utworach. Każdy scenariusz zawiera następujące typy ćwiczeń:

– ćwiczenia słuchowo-językowe (słuchanie piosenki, odpowiadanie na pytania dotyczące jej treści, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia słuchu fonemowego

– synteza sylab i głosek, z naciskiem na głoskę, której dotyczy dana piosenka, szukanie wyrazów z daną głoską itp.);

– ćwiczenia ruchowe rozwijające dużą i małą motorykę;

– ćwiczenia rytmiczne z piosenką.

Publikacja jest przeznaczona do pracy z dziećmi w starszym wieku przedszkolnym, z uczniami klasy pierwszej oraz starszymi, mającymi specjalne potrzeby edukacyjne.

 

  

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński 

Korale koloru koralowego. Gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek R, L, J  

Korale koloru koralowego to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek R, L, J. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. To doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje się 5 gier:

• planszowa – Górka Bzdurka

• superpamięć

• wyścig

• Co się zmieniło?

• Królewski błazen (gra oparta na zasadach Piotrusia).

 

 

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński   

Gadatliwa kakadu. Gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek T, K, G, D 

Gadatliwa kakadu to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek T, K, G, D. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. To doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje się 6 gier:

• planszowa – Psotne kotki

• bingo

• superpamięć

• wyścig

• Co się zmieniło?

• Kotki (gra oparta na zasadach Piotrusia).

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński   

Szczypiąca szczypawka. Gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek ciszących, syczących i szumiących 

Szczypiąca szczypawka to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. To doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje się 5 gier:

• planszowa – Przez lądy i morza

• superpamięć

• wyścig

• Co się zmieniło?

• Piotruś.

 

 

 

 

Szlaczki po śladzie 

Publikacja „Szlaczki po śladzie” została przygotowana dla dzieci, które rozpoczynają naukę pisania lub się do niej przygotowują. Szlaczki ułożono według wzrastającego stopnia trudności. Na początku znajdują się szlaczki składające się z linii prostych i ukośnych oraz kształty z kątami ostrymi, a potem szlaczki z elementami kolistymi: laseczkami, półokręgami, kołami, pętelkami i na końcu – ślimaczkami. Wszystkie szlaczki zaczynają się od czarnego wzoru. Obok niego znajduje się strzałka, która wskazuje początek i kierunek rysowania. Po czarnym wzorze następuje dalszy ciąg szlaczka, ale jest on jasnoszary. Uczeń rysuje więc po śladzie, co ułatwia mu zadanie.

 

 

 

 

Elżbieta Konopacka, Anna Rutkowska-Zielińska      

Logopedyczne pszczółki. Różnicowanie głosek dentalizowanych 

Logopedyczne pszczółki to pomoc dydaktyczna, która powstała z myślą o dzieciach utrwalających prawidłową wymowę głosek dentalizowanych z zakresu trzech szeregów (ciszącego, syczącego i szumiącego). Etap automatyzacji prawidłowej artykulacji jest dość trudny, dlatego też należy poświęcić mu szczególną uwagę. Publikacja ma pomóc logopedom, nauczycielom oraz rodzicom uatrakcyjnić ćwiczenia. Zanim dziecko rozpocznie proponowane przez nas zabawy, należy upewnić się, że potrafi prawidłowo artykułować głoski z zakresu trzech szeregów. Publikacja doskonale sprawdzi się również podczas ćwiczeń słuchu fonemowego, wzbogaci słownik bierny i czynny oraz pozwoli na rozwijanie pamięci, spostrzegawczości, koncentracji uwagi oraz logicznego myślenia. Pomoc można wykorzystać także podczas doskonalenia techniki czytania i pisania.

 

 

 

 

Anna Różańska Gał, Joanna Kuś       

Ja i moje potrzeby. Program kinestetyczno-komunikacyjny dla dzieci ze znaczną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną 

Publikacja Ja i moje potrzeby jest skierowana głównie do rodziców dzieci z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Powstała w odpowiedzi na potrzeby związane z chęcią ułatwienia dziecku funkcjonowania w środowisku domowym na podstawowym poziomie. To również doskonała pomoc dla terapeutów, którzy wiedzą, jak ważne jest obranie wraz z rodzicami wspólnego modelu oddziaływania na dziecko. Pierwsza część publikacji poświęcona jest utworzeniu prostego systemu komunikowania podstawowych potrzeb. Zawiera system opartych na założeniach terapii wielozmysłowej znaków symbolizujących najważniejsze potrzeby dziecka. Druga część przedstawia propozycję tworzenia mapy sytuacji, czyli systemu komunikacji bazującego na rzeczywistych fotografiach.

 

 

 

 

 

Julian Clary       

Rodzinka Hardych  

Wspaniała, nowa seria książek dla dzieci przygotowana przez znakomity duet: komika Juliana Clary’ego i ilustratora Davida Robertsa.

Hardzi są tacy jak ty i ja: mieszkają w domu (Teddington w Wielkiej Brytanii), pracują (np. tworząc niezwykłe kapelusze z pudełek po jajkach i kurzych kości) i uwielbiają od czasu do czasu głośno się chichotać. Jest jeden mały szczegół, który nas od nich różni: są hienami. Tak, zgadza się, mają ciepłe futerka, ogony chowają w spodniach i bardzo, ale to bardzo lubią się śmiać.

Jak dotąd Hardzi zdołali utrzymać swoją prawdziwą tożsamość w sekrecie, nawet kiedy urodziły się im bliźniaki Bobby i Betty. Ale wścibski sąsiad, który zna się na farbowanych lisach (a raczej hienach!) i od dawna bacznie ich obserwuje, a także wycieczka do parku safari zakończona zwariowaną podziemną ekspedycją mogą wkrótce położyć kres najlepiej skrywanej tajemnicy w miasteczku. Co też sąsiedzi sobie pomyślą?

Julian Clary jest komikiem i pisarzem, jednym z najpopularniejszych (i najmniej przewidywalnych) artystów w Wielkiej Brytanii, który często gości w programach telewizyjnych (m.in. Celebrity Big Brother, który wygrał) i radiowych (np. BBC Radio 4). Clary ma w swoim dorobku także występy w przedstawieniach na West Endzie Tabu (Taboo) i Kabaret (Cabaret), od wielu lat gra w pantomimach. Jest miłośnikiem dziwacznych ubrań i niecodziennego makijażu, a zwłaszcza zwierząt, które licznie zgromadził w swoim domu w Kent.

David Roberts jest ilustratorem, którego wyrafinowany styl jest powszechnie ceniony i rozpoznawalny. Po studiach (projektowanie mody na uniwersytecie w Manchesterze) pracował jako kapelusznik i ilustrator mody, ale zawsze czuł, że jego prawdziwym powołaniem są książki dla dzieci. To marzenie zrealizował w 1998 roku, kiedy ukazała się jego pierwsza książka, i od tego czasu współpracuje z najlepszymi autorami publikacji dla najmłodszych, takimi jak: Julia Donaldson, Sally Gardner, Philip Ardagh i Jacqueline Wilson. Zilustrował także znany cykl Dirty Bertie (pol. wyd. Ale majtasy!, 2013).

„Książka duetu Clary–Roberts jest nade wszystko przezabawna, ale błyskotliwy humor skrywa mądre przesłanie o tolerancji wobec odmienności. Cudowne, czarno-białe ilustracje dodają uroku”. Daily Mail „Śmieszna i mądra, z dużą dozą błyskotliwego humoru. Dzieci docenią zabawne (i kąśliwe) uwagi na temat nonsensów współczesnego życia, a ilustracje Robertsa są wprost zachwycające”. The Bookseller „Zwierzęta są wśród nas! Dzieciaki będą pokładać się ze śmiechu wraz z rodzicami, rozbawionymi obrazami ludzkich śmiesznostek”. Fay Weldon

 

 

 

 

 

 

Julian Clary     

Rodzinka Hardych. Na ratunek 

Kolejna porcja doskonałego humoru od najdzikszej rodziny na świecie! Hardzi to rodzina hien, która wiedzie sekretne i zabawne życie na przedmieściach Londynu. Dzięki swojej uprzejmości wobec zwierzęcych sierot i przybłędów Hardzi stali się sławni w świecie fauny i teraz coraz więcej życiowych rozbitków szuka u nich bezpiecznego schronienia. Baran Roger bez oporu dołącza do ich stadka, pudlica Fifi przybywa, żeby nauczyć się kilku nowych trików, podczas gdy krokodylica Sheila, znudzona dotychczasowym życiem, postanawia zatrzymać się u Hardych nieco dłużej. Kiedy jednak pojawia się u nich również para uciekających przed okrutnym losem koni wyścigowych, rezolutne hieny dochodzą do wniosku, że zwierzęcy magnetyzm trzeba będzie poskromić. Czy im się uda?

„Zachwycająco zabawna, wypełniona śmiechem… potrzebujemy więcej takich zabawnych książek”. The School Librarian

„Urocza i bardzo, bardzo śmieszna z subtelnym przesłaniem żyj i pozwól żyć”. Lovereading4Kids

„Ilustracje Robertsa są przyjemnością”. The Bookseller

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl