Jacek J. Błeszyński


prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński -
profesor nauk społecznych, doktor habilitowany w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej. Zajmował stanowisko prodziekana do spraw dydaktycznych Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2012–2014). Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny, logopeda dyplomowany, oligofrenopedagog, zajmujący się problematyką autyzmu i głębokich deficytów w rozwoju. Przez sześć lat był kierownikiem Pracowni Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną. Powołał do istnienia oddziały Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Słupsku i Toruniu oraz był dyrektorem Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kwidzynie (1997–1999) i twórcą Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu. Jest autorem publikacji zawiązanych z problematyką wspomagania dziecka i rodziny z dzieckiem z autyzmem i głębokimi deficytami w rozwoju.

Kariera naukowa:

- magisterium 1990, Pedagogika, Uniwersytet Mikołaja Kopernika;

- doktorat „Indywidualne i rodzinne czynniki różnicujące rozwój mowy dzieci z autyzmem”, 13/11/1996, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji;

-habilitacja 2005, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny.

Promotor prac doktorskich:

- „Rozumienie mowy i języka a ryzyko dysleksji wśród podopiecznych placówek i oddziałów przedszkolnych na terenie powiatu lipnowskiego”, autor rozprawy doktorskiej: Beata Dobrzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych, 07/06/2011;

-„Uwarunkowania skuteczności terapii logopedycznej dzieci z dyslalią”, autor rozprawy doktorskiej: Agnieszka Hamerlińska-Latecka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 08/02/2011;

- „Kompensacja sieroctwa społecznego w rodzinach zastępczych i rodzinach adopcyjnych: procedura prawna a oczekiwania i potrzeby dzieci oraz kandydatów na rodziców zastępczych”, autor rozprawy doktorskiej: Anita Rodkiewicz-Ryżek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych, 2012;

- „Znaczenie lateralizacji w kształtowaniu się percepcji człowieka w nowym ujęciu koncepcyjnym”, autor rozprawy doktorskiej: Wioletta Florkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, 2012.

 Tytuły publikacji wydanych nakładem Harmonii Universalis:

  • AUTYZM a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala Oceny Zachowań Autystycznych
  • MEDYCYNA W LOGOPEDII. Terapia – wspomaganie – wsparcie. Trzy drogi – jeden cel
  • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium