Polityki prywatności do 22.06.2021

POLITYKA PRYWATNOŚCI do 22.06.2021

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES 07.08.2019 

 

Jeżeli nie akceptują Państwo opcji używania plików cookies, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie ciasteczek używanych przez www.harmonia.edu.pl, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Harmonii, na przykład nie będzie można odwiedzić pewnych stron bądź niemożliwe będzie zalogowanie się do sklepu.

Ochrona prywatności użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl a także wszystkich mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl,  i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik.

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik.

1. Dane dotyczące użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik, przetwarzane są przez Józefa Częścika prowadzącego działalność pod nazwą Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik; Harmonia Universalis Józef Częścik; Wydawnictwo Józef Częścik; Księgarnia Harmonia Józef Częścik (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Kartuska 426, 80-125 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora), będącego w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych. 

2. Zbierane dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu www.harmonia.edu.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Grupy Wydawniczej Harmonia zajmująca się administracją bazy.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo do:

- wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4. Grupa Wydawnicza Harmonia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych sklepów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Ponadto powierzamy do przetwarzania dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne lub hostingowe.

5. Dane osobowe są nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej, jesli jest to wymagane przepisami prawa

II. Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. Grupa Wydawnicza Harmonia, udostępniając zawartości sklepów internetowych www.harmonia.edu.pl, www.universalis.com.pl i mediów społecznościowych przez nią administrowanych, stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, mogą   być odczytane przez niniejsze serwery przy każdorazowym połączeniu się z nimi z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepów Grupy Wydawniczej Harmonia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika ww. sklepów internetowych i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy ww. sklepów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika ww. sklepów internetowych (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ww. sklepów ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych sklepów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach ww. sklepów internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach ww. sklepów internetowych,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron ww. sklepów internetowych,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepach internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepów internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Grupą Wydawniczą Harmonia reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

III. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania ze sklepów internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Nasze zaangażowanie w politykę ochrony prywatności

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako administrator ww. sklepów internetowych uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

V. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Grupę Wydawniczą Harmonia polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I.4. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub pocztą elektroniczną na adres harmonia@harmonia.edu.pl.


 

 

 JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES

 

 

Zmiana ustawień lub usunięcie plików Cookies
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies.

 

 

 • Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), na zakładkę „Ustawienia” > „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć na przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie, wybierając jedną z opcji:

 - Usuwanie plików cookie

 - Domyślne blokowanie plików cookie

 - Domyślne zezwalanie na pliki cookie

 - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

 - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

 

 • Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): „Narzędzia > „Opcje Internetowe” > „Prywatność”, przycisk „Witryny”. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

 

 

 • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: „Narzędzia” > „Opcje” > „Prywatność”. Uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

 

 • Opera

Z menu przeglądarki: „Narzędzie” > „Preferencje” > „Zaawansowane”.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji „Ciasteczka”.

 

 • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać „Preferencje i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

 

Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.

 

 

 • Pliki cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo"), programów takich jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html


Podczas korzystania z serwisu przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak Google, Facebook, Twitter. Szczegółowe dane dotyczące polityki plików cookies znajdują się na stronach tych podmiotów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES od 25.05.2018 do 07.08.2019 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Jeżeli nie akceptują Państwo opcji używania plików cookies, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie ciasteczek używanych przez www.harmonia.edu.pl, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Harmonii, na przykład nie będzie można odwiedzić pewnych stron bądź niemożliwe będzie zalogowanie się do sklepu.

Ochrona prywatności użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl a także wszystkich mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl,  i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik.

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik.

1. Dane dotyczące użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik, przetwarzane są przez Józefa Częścika prowadzącego działalność pod nazwą Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik; Harmonia Universalis Józef Częścik; Wydawnictwo Józef Częścik; Księgarnia Harmonia Józef Częścik (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Morenowa 109, 80-172 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora), będącego w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych. 

2. Zbierane dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu www.harmonia.edu.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Grupy Wydawniczej Harmonia zajmująca się administracją bazy.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo do:

- wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4. Grupa Wydawnicza Harmonia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych sklepów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Ponadto powierzamy do przetwarzania dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne lub hostingowe.

5. Dane osobowe są nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej, jesli jest to wymagane przepisami prawa

II. Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. Grupa Wydawnicza Harmonia, udostępniając zawartości sklepów internetowych www.harmonia.edu.pl, www.universalis.com.pl i mediów społecznościowych przez nią administrowanych, stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, mogą   być odczytane przez niniejsze serwery przy każdorazowym połączeniu się z nimi z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepów Grupy Wydawniczej Harmonia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika ww. sklepów internetowych i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy ww. sklepów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika ww. sklepów internetowych (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ww. sklepów ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych sklepów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach ww. sklepów internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach ww. sklepów internetowych,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron ww. sklepów internetowych,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepach internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepów internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Grupą Wydawniczą Harmonia reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

III. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania ze sklepów internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Nasze zaangażowanie w politykę ochrony prywatności

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako administrator ww. sklepów internetowych uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

V. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Grupę Wydawniczą Harmonia polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I.4. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub pocztą elektroniczną na adres harmonia@harmonia.edu.pl.


 

 

 JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES

 

 

Zmiana ustawień lub usunięcie plików Cookies
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies.

 

 

 • Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), na zakładkę „Ustawienia” > „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć na przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie, wybierając jedną z opcji:

 - Usuwanie plików cookie

 - Domyślne blokowanie plików cookie

 - Domyślne zezwalanie na pliki cookie

 - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

 - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

 

 • Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): „Narzędzia > „Opcje Internetowe” > „Prywatność”, przycisk „Witryny”. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

 

 

 • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: „Narzędzia” > „Opcje” > „Prywatność”. Uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

 

 • Opera

Z menu przeglądarki: „Narzędzie” > „Preferencje” > „Zaawansowane”.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji „Ciasteczka”.

 

 • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać „Preferencje i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

 

Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.

 

 

 • Pliki cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo"), programów takich jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html


Podczas korzystania z serwisu przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak Google, Facebook, Twitter. Szczegółowe dane dotyczące polityki plików cookies znajdują się na stronach tych podmiotów.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium