Promocje - regulamin

  

Regulamin promocji "25 lecie Wydawnictwa Harmonia - 25% na wszystkie publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 15.06.2018-17.06.2018. 

 INFORMACJE OGÓLNE

  

§1.

Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Morenowa 109, 80-172 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

  

§2.

Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

https://www.harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin-od-25.05.2018/213

 §3.

Rabaty nie mogą się łączyć.

§4.

Kod rabatowy na zakup książek w promocyjnej cenie brzmi: URODZINY

§5.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji: "25 lecie Wydawnictwa Harmonia - 25% na wszystkie publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 15.06.2018-17.06.2018. 

 ________________________________________________________________________________________________

 

Regulamin promocji "Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - 15% na wszystkie publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 3.04.2018-03.04.2018. 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

  

1.

 Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Morenowa 109, 80-172 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

  

2.

 Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

 http://harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin/8

 

3.

 

 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji

Promocja z okazji "Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - 15% na wszystkie publikacje Harmonii. Promocja trwa w dniach 03.04.2018-03.04.2018.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

  

Regulamin promocji "Promocja z okazji urodzin Wydawnictwa Harmonia - 20% na wszystkie publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 15.06.2016-17.06.2016.

 

 

§ 1.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.

 

 Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Morenowa 109, 80-172 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

 2.

  

 Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

 

http://harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin/8

 

3.

 

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji

Promocja z okazji urodzin Wydawnictwa Harmonia - 20% na wszystkie publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 15.06.2016-17.06.2016.

 

§ 2.

 

  

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

  

 

1.

 

 

 

 W Promocji mogą brać udział klienci sklepu Harmonia.edu.pl, którzy są zarejestrowani w niniejszym sklepie oraz dokonają zakupów w sklepie internetowym Harmonia.edu.pl

 

  

 

2.

 

Promocja nie dotyczy podmiotów, które rozliczają się w systemie składu konsygnacyjnego, lub też mają udzielony stały rabat na zakupy w sklepie www.harmonia.edu.pl.

 

  

 

3.

 

Promocja polega na udzieleniu rabatu 20% rabatu na wszystkie publikacje Grupy Wydawniczej Harmonia po wpisaniu kodu rabatowego "URODZINY" podczas składania zamówienia. 

 

  

 

4.

 

 Promocja dotyczy adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  

 

§ 3.

 

  

 

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

 

 

Promocja trwa od dnia 15.06.2016 roku do dnia 17.06.2016 roku.

 

  

 

§ 4.

 

 

 

  

 

DANE OSOBOWE

 

  

 

1.

 

  

 

Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.

 

  

 

2.

 

Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 roku,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

  

 

3.

 

Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.harmonia.edu.pl Twoje Konto.

 

 

 

§ 5.

 

  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  

 

1.

 

 

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

  

 

2.

 

 

 

Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.harmonia.edu.pl

 

 

________________________________________________________________________________

Regulamin promocji "Promocja z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich - 10% na wszystkie publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 23.04.2016-04.05.2016.

  

§ 1.

  

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

1.

 Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Morenowa 109, 80-172 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

  

2.

 

 Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

http://harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin/8

  

3.

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji

"Promocja z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich - 10% na wszystkie publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 23.04.2016-04.05.2016.

  

§ 2.

  

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

  

1.

 

 W Promocji mogą brać udział klienci sklepu Harmonia.edu.pl, którzy są zarejestrowani w niniejszym sklepie oraz dokonają zakupów w sklepie internetowym Harmonia.edu.pl

  

2.

Promocja nie dotyczy podmiotów, które rozliczają się w systemie składu konsygnacyjnego, lub też mają udzielony stały rabat na zakupy w sklepie www.harmonia.edu.pl.

  

3.

Promocja polega na udzieleniu rabatu 10% rabatu na wszystkie publikacje Grupy Wydawniczej Harmonia po wpisaniu kodu rabatowego "HARMONIA" podczas składania zamówienia. 

  

4.

 Promocja dotyczy adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  

§ 3.

  

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

Promocja trwa od dnia 23.04.2016 roku do dnia 04.05.2016 roku.

  

§ 4.

 

  

DANE OSOBOWE

  

1.

  

Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.

  

2.

Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 roku,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  

3.

Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.harmonia.edu.pl Twoje Konto.

 

§ 5.

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

1.

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  

2.

 

Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.harmonia.edu.pl

 

 


 

Regulamin promocji "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - 30% na wybrane publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 21.02.2015-25.02.2015.

 

 

§ 1.

 

INFORMACJE OGÓLNE

  

1.

 

Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

 

 

2.

 

Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

  

http://harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin/8

 

 

3.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji

 

"Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - 30% na wybrane publikacje Harmonii ". Promocja trwa w dniach 21.02.2015-25.02.2015.

  

§ 2.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

 

1.

 

W Promocji mogą brać udział klienci sklepu Harmonia.edu.pl, którzy są zarejestrowani w niniejszym sklepie oraz dokonają zakupów w sklepie internetowym Harmonia.edu.pl

 

2.

 

Promocja nie dotyczy podmiotów, które rozliczają się w systemie składu konsygnacyjnego, lub też mają udzielony stały rabat na zakupy w sklepie www.harmonia.edu.pl.

 

3.

 

Promocja polega na udzieleniu rabatu 30% rabatu na wybrane publikacje Grupy Wydawniczej Harmonia a znajdujących się w folderze 30% rabatu .

 

4.

 

Promocja dotyczy adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 3.

 

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

Promocja trwa od dnia 21.02.2015 roku do dnia 25.02.2015 roku.

 

§ 4.

 

DANE OSOBOWE

 

1.

 

Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.

 

2.

 

Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 roku,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  

3.

 

Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.harmonia.edu.pl Twoje Konto.

  

 

§ 5.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

1.

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  

2.

 

Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.harmonia.edu.pl

 

 


 

Regulamin promocji "Walentynki. 10% na publikacje Harmonii + książka niespodzianka". Promocja trwa w dniach 13.02.2015-15.02.2015.

 

 

 

 

 

§ 1.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

1.

 

Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

 

 

 

2.

 

Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

 

 

 

http://harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin/8

 

 

 

 

 

3.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji

 

"Walentynki. 10% na publikacje Harmonii + książka niespodzianka". Promocja trwa w dniach 13.02.2015-15.02.2015".

 

 

 

§ 2.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

 

 

1.

 

W Promocji mogą brać udział klienci sklepu Harmonia.edu.pl, którzy są zarejestrowani w niniejszym sklepie oraz dokonają zakupów w sklepie internetowym Harmonia.edu.pl

 

 

 

 

 

2.

 

Promocja nie dotyczy podmiotów, które rozliczają się w systemie składu konsygnacyjnego, lub też mają udzielony stały rabat na zakupy w sklepie www.harmonia.edu.pl.

 

 

 

3.

 

Promocja polega na udzieleniu rabatu 10% rabatu na publikacje Grupy Wydawniczej Harmonia z wyłączeniem plansz edukacyjnych oraz tablic motywacyjnych dla chłopca i dziewczynki.

 

 

 

4.

 

Promocja dotyczy adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

§ 3.

 

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

Promocja trwa od dnia 13.02.2015 roku do dnia 15.02.2015 roku.

 

§ 4.

 

DANE OSOBOWE

 

 

 

1.

 

Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w

 

rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku,

 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.

 

2.

 

Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 roku,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 

 

3.

 

Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.harmonia.edu.pl Twoje Konto.

 

 

 

 

 

§ 5.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

2.

 

Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.harmonia.edu.pl

 

 

 


 

Regulamin promocji "Dołącz do swoich zakupów na stronie www.harmonia.edu.pl książkę Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji  a nie zapłacisz za przesyłkę. Promocja trwa w dniach 05.02.2015-13.02.2015".

 

 

 

 

 

§ 1.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

1.

 

Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

 

 

 

2.

 

Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

 

 

 

http://harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin/8

 

 

 

 

 

3.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji

 

"Dołącz do swoich zakupów na stronie www.harmonia.edu.pl książkę Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji  a nie zapłacisz za przesyłkę. Promocja trwa w dniach 05.02.2015-13.02.2015".

 

 

 

§ 2.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

 

 

1.

 

W Promocji mogą brać udział klienci sklepu Harmonia.edu.pl, którzy dokonają zakupów w sklepie internetowym Harmonia.edu.pl

 

 

 

 

 

2.

 

Promocja nie dotyczy podmiotów, które rozliczają się w systemie składu konsygnacyjnego, lub też mają udzielony stały rabat na zakupy w sklepie www.harmonia.edu.pl.

 

 

 

3.

 

Promocja polega na zniesieniu opłat za przesyłkę kiedy w koszyku zamówień znajduje się książka Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji.

 

 

 

4.

 

Promocja dotyczy adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

§ 3.

 

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

Promocja trwa od dnia 05.02.2015 roku do dnia 13.02.2015 roku.

 

§ 4.

 

DANE OSOBOWE

 

 

 

1.

 

Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w

 

rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku,

 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.

 

2.

 

Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 roku,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 

 

3.

 

Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.harmonia.edu.pl Twoje Konto.

 

 

 

 

 

§ 5.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

2.

 

Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.harmonia.edu.pl

 

 


 

 

Regulamin promocjiTeraz w świątecznej cenie Gdy dziecko zachoruje za 7 zł w dniach 10.12.2014-24.12.2014”

 

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.

Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

 

2.

Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

 

http://harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin/8

 

 

3.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji

Teraz w świątecznej cenie Gdy dziecko zachoruje za 7 zł w dniach 10.12.2014-24.12.2014”

 

§ 2.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

1.

W Promocji mogą brać udział klienci sklepu Harmonia.edu.pl, którzy dokonają zakupów w sklepie internetowym Harmonia.edu.pl

 

 

2.

Promocja nie dotyczy podmiotów, które rozliczają się w systemie składu konsygnacyjnego, lub też mają udzielony stały rabat na zakupy w sklepie www.harmonia.edu.pl.

 

3.

Promocja polega na obniżeniu ceny książki Gdy dziecko zachoruje do 7 zł.

 

4.

Promocja dotyczy adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 10 grudnia 2014 roku do dnia 24 grudnia 2014 roku.

§ 4.

DANE OSOBOWE

 

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w

rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku,

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.

2.

Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 roku,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

3.

Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.harmonia.edu.pl Twoje Konto.

 

 

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

2.

Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.harmonia.edu.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium