Zapowiedzi

Wendela Whitcomb Marsh, Siobhan Marsh

Edukacja domowa dzieci w spektrum autyzmu. Nastaw się na sukces

Na całym świecie nastąpił zwrot ku edukacji domowej. W przypadku dziecka z autyzmem nauczanie domowe może jednak wydawać się wyjątkowo trudnym wyborem. Książka Edukacja domowa dzieci w spektrum autyzmu zapewni rodzicom narzędzia niezbędne w tej sytuacji. Dzięki niej dowiesz się, jak:

 • zaplanować lekcje w domu, aby w pełni wykorzystać rytm dnia i mocne strony dziecka
 • stworzyć okazje do nauki dzięki wprowadzeniu różnorodnych, zabawnych zajęć
 • sprawić, żeby zdobywanie wiedzy i umiejętności przychodziło naturalnie
 • dostosować metody do charakteru i osobowości dziecka.

Wskazówki zawarte w poradniku przydadzą się również podczas pracy z dziećmi z ADHD, OCD, zaburzeniami integracji sensorycznej i trudnościami w uczeniu się.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku szkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), to na pewno masz już pewne po­jęcie na temat edukacji domowej. Być może od zawsze uczysz dziecko w domu, a może zaskoczyło cię zamknięcie szkół z powodu COVID-19. Być może twoja rodzina wciąż przebywa głównie w domu. Nauczyliście się zachowywać dystans fizyczny, stosować maseczki i często myć ręce, ale wasza szkoła może nie jest jeszcze gotowa na ponowne otwarcie. Jeśli jest czynna, ale masz w rodzinie osoby z grup ryzyka, być może wybrałeś opcję nauki w domu. Nawet jeśli dziecko jest w stanie regularnie uczęszczać do szkoły, może mu się przydać pewien rodzaj organizacji w weekendy i w trakcie wakacji. Może nawet zdecydujesz się na naukę hybrydową. Niezależnie od tego, jakie masz powody, szukasz wsparcia w realizacji edukacji domowej nastawionej na dzieci z autyzmem (fragment wstępu).

WENDELA WHITCOMB MARSH jest edukatorką w zakresie autyzmu, wykładowczynią, konsultantką i autorką publikacji na temat autyzmu u dorosłych oraz wychowania dzieci z autyzmem, a także żoną i matką wspaniałych osób z autyzmem. Po polsku ukazała się jej książka Samodzielne życie z autyzmem.

SIOBHAN MARSH jest rzeczniczką osób niepełnosprawnych i laureatką nagrody literackiej imienia Kay Snow. Dorastała z przewlekłą chorobą utrudniającą jej naukę w szkole. Całkowicie przeorganizowała swój plan nauczania domowego i opracowała wiele strategii, które opisuje w niniejszej książce. Jest córką i siostrą osób autystycznych, więc łatwo jej przychodzą rozmowy o życiu z osobami nieneurotypowymi.

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

Percepcja wzrokowa. Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 1

Percepcja wzrokowa. Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 2

Dwie części kart pracy Percepcja wzrokowa to ponad 100 zadań przygotowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z:

 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niepełnosprawnością sprzężoną
 • autyzmem
 • dysleksją
 • innymi deficytami rozwojowymi.

Karty korekcyjno-kompensacyjne zawierają zadania, dzięki którym uczeń doskonali percepcję wzrokową poprzez ćwiczenie:

 • spostrzegawczości
 • dostrzegania logicznych związków
 • posługiwania się kolorami
 • posługiwania się liczbami
 • orientacji przestrzennej.

Zadania polegają m.in. na:

 • przeliczaniu elementów
 • kolorowaniu według kodu
 • łączeniu zbiorów
 • dopasowywaniu elementów
 • dorysowywaniu brakujących części rysunków.

Publikację można wykorzystać przede wszystkim na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, jako pomoc dydaktyczną w placówkach edukacyjnych, na każdym poziomie nauczania (w przedszkolach masowych i specjalnych, klasach integracyjnych, oddziałach edukacyjno-terapeutycznych), ale też podczas pracy w domu jako dodatkowy materiał dla rodziców.

Paulina Zając

Kodowanie przez wzmacnianie. Ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych dla klas 4–8

Kolejny tytuł z kolekcji „Zabawy w kodowanie”!

Zadania polegające na kodowaniu i szyfrowaniu to doskonały pomysł na urozmaicenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Dzięki ponad 60 ćwiczeniom dla uczniów klas IV–VIII można w przyjemny sposób pracować nad usprawnieniem:

 • funkcji percepcyjno-motorycznych
 • percepcji wzrokowej
 • spostrzegawczości
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • funkcji językowych
 • zdolności koncentracji.

Materiał można wykorzystać zarówno w czasie wolnym w domu, na zajęciach świetlicowych, jak i w gabinetach terapeutycznych. Ćwiczenia polegają na odkodowywaniu najpierw poszczególnych haseł, a później motywatorów (wzmocnień). Wykorzystane słownictwo pochodzi z bliskich uczniom kręgów tematycznych – szyfry odnoszą się zarówno do slangu młodzieżowego, jak i terminów utrwalanych podczas lekcji geografii czy tytułów szkolnych lektur.

Po odkodowaniu słów występujących w danym zadaniu można także zachęcić uczniów do:

 • ułożenia wyrazów w kolejności alfabetycznej
 • ułożenia zdań z wybranymi wyrazami
 • stworzenia krzyżówki przy użyciu tych wyrazów
 • samodzielnego zakodowania wyrazów o podobnej tematyce
 • zaznaczenia samogłosek lub spółgłosek w powstałych wyrazach, a następnie ich policzenia
 • napisania krótkiego opowiadania z wykorzystaniem odkodowanych wyrazów.

Wszechstronne zastosowanie publikacji na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z pewnością ułatwi pracę nauczycielom i terapeutom pedagogicznym.

Monika Iwanowska

Lektury w telegraficznym skrócie dla klas 7–8. Rysunkowe karty pracy

Lektury w teleGRAFICZNYM skrócie dla klas 7–8. Rysunkowe karty pracy to zestaw 63 arkuszy wspomagających proces czytania ze zrozumieniem utworów literackich omawianych na lekcjach w klasach 7–8. Praca z graficznymi kartami ułatwi uczniom zrozumienie tekstów, usprawni proces uważnego i krytycznego czytania dzieł literackich, pomoże dostrzec związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami, zrozumieć i odtworzyć relacje między bohaterami, intencje postaci, a także formułować własne sądy na temat osób oraz wydarzeń.

Materiały można wykorzystać do pracy na lekcji, w domu i na zajęciach dodatkowych. Doskonale sprawdzą się podczas pracy z uczniem z dysfunkcjami. Uniwersalność kart sprawia, że mogą być one wykorzystywane w toku różnorodnych oddziaływań edukacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII i VIII
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
 • Henryk Sienkiewicz, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona
 • Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika
 • Adam Mickiewicz, Świtezianka
 • Adam Mickiewicz, Dziady (część II)
 • Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (całość)
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze

Magdalena Maniecka

Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski SZ, Ż, CZ, DŻ

Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Podane w niej ćwiczenia są na tyle łatwe, że będą w stanie wykonać je nawet dzieci od trzeciego roku życia. Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń przygotowujących aparat artykulacyjny: wargi, język, podniebienie miękkie i drogi oddechowe do wymowy poszczególnych głosek.

Zaproponowane zadania doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację, pamięć i spostrzeganie, usprawniają motorykę małą poprzez wycinanie i przyklejanie etykietek, rysowanie od lewej do prawej, z góry na dół, kolorowanie. Materiał może także posłużyć do ćwiczenia globalnego czytania wyrazów.

 

 


Anna M. Buszkiewicz

Pierwsze zdania z misiem Pogo. Książka dla dzieci rozpoczynających mówienie lub z opóźnionym rozwojem mowy

Nauka mówienia nie musi być trudna, jeśli nauczycielem jest Pogo! Ten uroczy miś zaprezentuje dzieciom 25 prostych rzeczowników w formach: mianownika, dopełniacza, biernika i miejscownika. Ponad 100 ilustrowanych kart, na których pojawia się Pogo, to okazja, by pobawić się z najmłodszymi w nazywanie ilustracji. Dzięki temu dziecko ćwiczy:

 • rozumienie
 • fleksję
 • tworzenie poprawnych konstrukcji gramatycznych
 • wzbogacanie słownictwa.

Książka terapeutyczno-diagnostyczna Pierwsze zdania z misiem Pogo skierowana jest do:

 • dzieci uczących się mówić (w wieku od 1 roku do 3 lat)
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (ORM) o różnej etiologii.

Może stanowić:

 • pomoc w terapii logopedycznej na zajęciach indywidualnych i grupowych
 • formę wspomagającą proces terapii mówienia, przeznaczoną dla rodziców do pracy w domu
 • narzędzie z zakresu diagnozy logopedycznej, uławiające określanie problemów w rozwoju języka.

 

Aleksandra Wiśniewska

Układam, piszę, opowiadam. Część 2. Pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy

ISBN 978-83-8080-444-9

Układam, piszę, opowiadam. Część 2 to pomoc dydaktyczna:

 • dla nauczycieli, terapeutów, logopedów oraz rodziców; dla dzieci z niepełnosprawnością lekką lub umiarkowaną;
 • dla dzieci posługujących się komunikacją werbalną, alternatywną (AAC) lub wspomagającą;
 • z unikatowymi, autorskimi kartami pracy do nauki budowy zdań prostych lub nauki czytania i pisania wspomaganych systemem obrazkowym.

Magdalena Hinz

Ćwiczenia na koncentrację dla 3-latków

ISBN 978-83-8080-439-5

Jedną z podstawowych umiejętności, którą powinno posiadać każde dziecko, jest koncentracja – bez niej nikt nie może efektywnie się uczyć i uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. Dlatego ważne jest, aby wszystkie dzieci, a szczególnie te, które mają problemy ze skupieniem uwagi, systematycznie wykonywały ćwiczenia kładące nacisk na usprawnianie tej umiejętności.

W teczce znajduje się 100 różnorodnych ćwiczeń przygotowanych z myślą o trzylatkach. Wykonując je, maluch będzie poprawiał swoją koncentrację, a zarazem dobrze się bawił. Forma publikacji – karty pracy – jest bardzo wygodna: dorosły może wybrać jedno ćwiczenie, wyrwać kartę z bloku i dać ją dziecku. Dzięki temu elementy ćwiczeń z sąsiedniej strony nie będą rozpraszać przedszkolaka.

Magdalena Jarosz

Złam szyfr. Pomoc logopedyczna do utrwalania wymowy głosek ciszących

ISBN 978-83-8080-256-8

„Złam szyfr…” to sprawdzona pomoc logopedyczna, która będzie przydatna podczas korygowania zaburzonej realizacji głosek [ś], [ź], [ć] oraz [dź]. Wykonywanie zadań angażuje procesy myślowe, doskonali analizę i syntezę wzrokową oraz ćwiczy koncentrację i usprawnia grafomotorykę. Zadaniem dziecka jest rozszyfrowanie oraz zaszyfrowanie wyrazów z głoskami ciszącymi w nagłosie, śródgłosie, wygłosie i grupach spółgłoskowych oraz głośne, staranne przeczytanie słów. Ćwiczenia mogą być wykonywane zarówno w szkole podczas zajęć indywidualnych czy grupowych, jak i w domu, pod okiem rodziców.

Aleksandra Brzeska, Agnieszka Omasta

Rysuję samodzielnie. Nauka rysowania z wykorzystaniem planu aktywności

ISBN: 978-83-8080-424-1

„Rysuję samodzielnie” to pomoc dydaktyczna stworzona dla terapeutów, nauczycieli, a także rodziców, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być również wykorzystana w pracy z najmłodszymi rozpoczynającymi swoją przygodę z rysowaniem. Z publikacji można korzystać na zajęciach indywidualnych oraz grupowych, zarówno w przedszkolu, w szkole, jak i w domu. Prezentowane materiały mają pomóc dzieciom w nauce samodzielnego rysowania i rozwijaniu umiejętności grafomotorycznych, które są niezbędne dla okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Do tego celu wykorzystano technikę uczenia, jaką jest plan aktywności. W teczce znajduje się zestaw 10 obrazków, których instrukcja rysowania znajduje się na 51 kartach, oraz zeszyt z opisem publikacji.  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium