CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

• ALFABETYCZNIE (326)

WOREK Z ZABAWAMI – Propozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 12,38 zł 13,00 zł
GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI – Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego 26,67 zł 28,00 zł
BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE – Wierszyki dla przyszłych kierowców 9,05 zł 9,50 zł
MAGICZNE KWADRATY – głoska r 12,38 zł 13,00 zł
SAKSOFON CECYLII – Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek: s, z, c, dz 20,00 zł 21,00 zł
NLP W LOGOPEDII 22,86 zł 24,00 zł
NASZE JĘZYCZKI OPOWIADAJĄ DZIECIOM O DZIECIACH – Historyjki logopedyczne dla najmłodszych 9,14 zł 9,60 zł
KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Wiosna, Lato 33,33 zł 35,00 zł
ROZWOJOWA KRESKA –Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii 11,43 zł 12,00 zł
JEM INTUICYJNIE – Rewolucyjny program, który działa 18,10 zł 19,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK S, Z, C, DZ – CZĘŚĆ 1 14,29 zł 15,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK S, Z, C, DZ – CZĘŚĆ 2 14,29 zł 15,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK SZ, Ż, CZ, DŻ – CZĘŚĆ 1 14,29 zł 15,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK SZ, Ż, CZ, DŻ – CZĘŚĆ 2 14,29 zł 15,00 zł
ĆWICZENIA JĘZYKOWE – Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej 10,48 zł 11,00 zł
WIERSZYKI DLA CIEBIE 9,52 zł 10,00 zł
SYLABOWE OKIENKA – Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy 18,10 zł 19,00 zł
PRAKTYCZNA INTERWENCJA W JĄKANIU WCZESNODZIECIĘCYM 53,33 zł 56,00 zł
CO SŁYCHAĆ? – Wierszyki opisujące dźwięki wydawane przez ludzi, zwierzęta i przedmioty 13,33 zł 14,00 zł
UWAGA! KONCENTRUJĘ SIĘ! – Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów klas IV–VI 15,71 zł 16,50 zł
ZAKŁADKI SYLABOWE – Ćwiczenia usprawniające technikę czytania 15,24 zł 16,00 zł
ZESPÓŁ ASPERGERA - Kompletny przewodnik 65,00 zł 68,25 zł
DOKUMENTACJA DYREKTORA SZKOŁY 20,00 zł 21,00 zł
OBRAZKOWY SŁOWNICZEK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z KRZYŻÓWKAMI 13,33 zł 14,00 zł
CO DZIEŃ BARDZIEJ SAMODZIELNE – Program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi dla terapeutów, nauczycieli i rodziców 14,29 zł 15,00 zł
ABC AFAZJI 9,05 zł 9,50 zł
MOJA PIERWSZA PRZYGODA Z LITERATURĄ – Warsztaty literackie dla przedszkolaków 8,57 zł 9,00 zł
BRAMA NA WCIĄŻ OTWARTA... – Ćwiczenia na podstawie fragmentów „Pana Tadeusza” 6,67 zł 7,00 zł
ZAGADKI O WSPÓŁCZESNYCH POLAKACH 5,52 zł 5,80 zł
UWAGA! KONCENTRUJĘ SIĘ! – Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów liceum i technikum 14,76 zł 15,50 zł
GDZIE JESTEŚ, JĘZYCZKU? – 30 zabawnych wierszyków usprawniających narządy mowy dziecka 10,48 zł 11,00 zł
OBRAZKOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW – Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek L, R 12,38 zł 13,00 zł
ZOSTAĆ WEGETARIANINEM – Pełen zestaw porad dla osób pragnących przejść na zdrową, wegetariańską dietę 30,00 zł 31,50 zł
KRAMIK – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 13,81 zł 14,50 zł
RYMOWANKI POWTARZANKI 11,43 zł 12,00 zł
UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Emocje i gesty 29,52 zł 31,00 zł
WZROK I SŁUCH – zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej 36,19 zł 38,00 zł
ROSNĘ RADOŚNIE – Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych 10,00 zł 10,50 zł
SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ – Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania 11,90 zł 12,50 zł
WIERSZYKI NA LENIWE JĘZYKI – Rymowanki nie tylko logopedyczne 11,43 zł 12,00 zł
uniLOGO 3 – Wyrazy w obrazkach – zestaw kart do terapii rotacyzmu 20,95 zł 22,00 zł
uniLOGO 3 – Zeszyt ćwiczeń wspomagających terapię rotacyzmu 17,14 zł 18,00 zł
uniLOGO 3 – Krok trzeci – głoska r przed spógłoskami i w wyrazach trudnych 15,24 zł 16,00 zł
uniLOGO 3 – Krok drugi – głoska r w sąsiedztwie samogłosek 17,14 zł 18,00 zł
uniLOGO 3 – Krok pierwszy – głoska r po spółgłoskach 17,14 zł 18,00 zł
PROGRAMY PRACY SZKOŁY 18,00 zł 18,90 zł
OTWÓRZ SIĘ NA ŚWIAT – Programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas IV–VI 18,00 zł 18,90 zł
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY – Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – szkoła podstawowa i gimnazjum 21,90 zł 23,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – OWOCE – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – CZĘŚCI CIAŁA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
KALAMBURY wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej 11,43 zł 12,00 zł
JESIEŃ I ZIMA W ŚWIETLICY – Scenariusze zajęć świetlicowych 20,00 zł 21,00 zł
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? 21,90 zł 23,00 zł
GŁOSKA R ŚPIEWAJĄCO – Piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głoski R 18,57 zł 19,50 zł
GŁOSKI SZUMIĄCE ŚPIEWAJĄCO – Piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących 18,57 zł 19,50 zł
PIOSENKI-PEREŁKI – Zabawy z muzyką dla dzieci 10,48 zł 11,00 zł
DYSFUNKCJE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym 18,10 zł 19,00 zł
PSYCHOPACI – sprawcy przestępstw seksualnych 33,33 zł 35,00 zł
MYŚLĘ, MÓWIĘ, OPOWIADAM – Materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej 40,00 zł 42,00 zł
BAWIĘ SIĘ, UCZĘ I ŚPIEWAM – Piosenki dla przedszkolaków i uczniów klas najmłodszych 32,38 zł 34,00 zł
POZNAJEMY EMOCJE – Zestaw I – radość i smutek 30,95 zł 32,50 zł
POZNAJEMY EMOCJE – Zestaw II – życzliwość i gniew 30,48 zł 32,00 zł
POZNAJEMY EMOCJE – Zestaw III – duma i wstyd 30,00 zł 31,50 zł
POZNAJEMY EMOCJE – Zestaw IV – strach i wstręt 30,00 zł 31,50 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – UBRANIA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
WĘDRÓWKA JĘZYCZKA-PODRÓŻNICZKA W ŚWIAT MOWY – Scenariusze zajęć logopedycznych dla dzieci dwu- i trzyletnich 26,67 zł 28,00 zł
NASTOLETNIE RODZICIELSTWO – Perspektywa psychologiczna 35,24 zł 37,00 zł
WYMOWA NA MEDAL – Ćwiczenia logopedyczne utrwalające wymowę głoski L 9,52 zł 10,00 zł
DETEKTYW SŁUCHOWY – Ćwiczenia językowo-słuchowe 9,05 zł 9,50 zł
PRZYGODY FRYDERYKI, CZYLI BAJKI TERAPEUTYCZNE 10,00 zł 10,50 zł
INTENSYWNA KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA DYNAMICZNA 54,29 zł 57,00 zł
SYCZKI S, Z, C, DZ – Zabawy z głoskami 11,43 zł 12,00 zł
PSYCHOLOGIA COACHINGU BIZNESOWEGO 31,43 zł 33,00 zł
TERAPIA RELACYJNA W PRAKTYCE PSYCHOTERAPII 55,24 zł 58,00 zł
WIEM, JAK SIĘ ZACHOWAĆ – Pomoce do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach 13,33 zł 14,00 zł
INKLUZJA EDUKACYJNA A PEDAGOGIKA LECZNICZA 17,62 zł 18,50 zł
POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ – część 1 30,48 zł 32,00 zł
SENSY I BEZSENSY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 30,48 zł 32,00 zł
KOŁO UCHA BRZĘCZY BĄK – Materiały do ćwiczeń percepcji słuchowej i wzrokowej 29,52 zł 31,00 zł
ŚWIAT OPOWIADANY – Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia 34,29 zł 36,00 zł
UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Mówienie i myślenie 28,57 zł 30,00 zł
BIOMEDYCZNE PODSTAWY LOGOPEDII 60,00 zł 63,00 zł
KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych 23,81 zł 25,00 zł
MEDYCYNA CZY MAGIA? – Akademicka wiedza medyczna wobec alternatywnych metod leczenia 22,86 zł 24,00 zł
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ – Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla małych dzieci 30,48 zł 32,00 zł
POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ – część 2 30,48 zł 32,00 zł
DYDAKTYKA SPECJALNA – wybrane zagadnienia 31,43 zł 33,00 zł
ARTETERAPIA – Szczęśliwy świat tworzenia 32,38 zł 34,00 zł
JĘZYKIEM MALOWANE – Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 11,43 zł 12,00 zł
ROZBAWIONE DZIECIAKI – Scenariusze zajęć dla dzieci 5- i 6-letnich 10,00 zł 10,50 zł
METODA DOBREGO STARTU we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej 35,24 zł 37,00 zł
MYŚLĘ, ROZWIĄZUJĘ I... WIEM! – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1–3 15,71 zł 16,50 zł
MYŚLĘ, ROZWIĄZUJĘ I... WIEM! – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4–6 14,29 zł 15,00 zł
STRES W ORGANIZACJI 31,43 zł 33,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – WARZYWA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – POSIŁKI – OBIADY – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – POSIŁKI – ŚNIADANIA I KOLACJE – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
GŁOSKA, SYLABA, SŁOWO – Scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 23,81 zł 25,00 zł
DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W SZKOLE – dobry start 15,24 zł 16,00 zł
DIAGNOSTYKA ZAWROTÓW GŁOWY I ZABURZEŃ RÓWNOWAGI 46,67 zł 49,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Jesień 31,43 zł 33,00 zł
SMACZNE ZABAWY BUZI I JĘZYKA – Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci 15,24 zł 16,00 zł
POKONAĆ OCD CZYLI ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE 46,67 zł 49,00 zł
PŁYNNE I POTKNIĘTE PRZYGODY PSZCZÓŁKI BASI – Opowiadania logopedyczne przeznaczone do terapii niepłynności mowy 14,29 zł 15,00 zł
PUTINIZM 34,29 zł 36,00 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADAWANE PRZEZ NAUCZYCIELI. FORMULARZE, LISTY KONTROLNE I PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW. 16,19 zł 17,00 zł
WSPÓŁTWORZENIE ZMIANY. SKUTECZNE TECHNIKI TERAPII DYNAMICZNEJ 74,29 zł 78,00 zł
TERAPIA DEPRESJI SKONCENTROWANA NA EMOCJACH 62,86 zł 66,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Zima 30,48 zł 32,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Wiosna 29,52 zł 31,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Lato 32,38 zł 34,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych 11,43 zł 12,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. KARTY PRACY 30,48 zł 32,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM. KARTY PRACY 36,19 zł 38,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Część II 16,19 zł 17,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. Program nauczania 13,33 zł 14,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. Arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego 16,19 zł 17,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Część I 14,29 zł 15,00 zł
NAUKA PISANIA METODĄ PŁYNNEGO RUCHU. Ćwiczenia koniczynowe 9,52 zł 10,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Arkusz monitoringu rozwoju ucznia 18,10 zł 19,00 zł
NAUKA PISANIA METODĄ PŁYNNEGO RUCHU Podręcznik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 13,33 zł 14,00 zł
ORTOGRAFIA W OBRAZKACH Ćwiczenia 13,33 zł 14,00 zł
OPOWIEŚCI DZIADZIUSIA Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź 15,24 zł 16,00 zł
ZANIM NADEJDZIE ŚMIERĆ... CZYLI ARS BENE MORIENDI 13,33 zł 14,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka PODRĘCZNIK część 2 27,62 zł 29,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka KARTY PRACY 37,14 zł 39,00 zł
TWORZENIE WIĘZI POPRZEZ INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ 37,14 zł 39,00 zł
ALCHEMIK I HORTENSJA. KREATYWNE ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE. ĆWICZENIA CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI 20,00 zł 21,00 zł
JĄKANIE. SKUTECZNE TECHNIKI PŁYNNEGO MÓWIENIA. TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się 32,38 zł 34,00 zł
KOSTKI LOGOPEDYCZNE – głoski syczące i szumiące; głoska R 36,19 zł 38,00 zł
NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE - Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD) 46,67 zł 49,00 zł
RAZEM UCZYMY SIĘ MÓWIĆ - Przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkolnych 53,33 zł 56,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA - UMIEM MÓWIĆ I CZYTAĆ - Podręcznik do nauki czytania dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania 31,43 zł 33,00 zł
ZABURZENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI Z PORODÓW PRZEDWCZESNYCH. DIAGNOZA I EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH 21,90 zł 23,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – ZADANIA DOMOWE 21,71 zł 22,80 zł
ŚPIEW I ZABAWA Z MARIĄ KONOPNICKĄ 34,29 zł 36,00 zł
GRA W KOLORY. ZABAWY Z MUZYKĄ DLA DZIECI 18,10 zł 19,00 zł
BOŻE NARODZENIE (miękka teczka) – Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 29,52 zł 31,00 zł
ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA OD MALUCHA DO STARSZAKA. ZABAWY NA PIERWSZE PÓŁROCZE 16,19 zł 17,00 zł
ARTETERAPIA. PODRĘCZNIK 74,29 zł 78,00 zł
LUBIĘ LICZYĆ 9,52 zł 10,00 zł
PODRĘCZNY LEKSYKON LOGOPEDYCZNY 43,81 zł 46,00 zł
WYTĘŻ WZROK I PAMIĘĆ – Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko 11,43 zł 12,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. KARTY PRACY 14,29 zł 15,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. MATERIAŁY EDUKACYJNE ... 13,33 zł 14,00 zł
100 I WIĘCEJ POMYSŁÓW JAK POMÓC DZIECKU Z DYSLEKSJĄ 24,76 zł 26,00 zł
10 ZALET WYBITNYCH PRZYWÓDCÓW 26,67 zł 28,00 zł
KROK PO KROKU. JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA. Zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów 17,14 zł 18,00 zł
KROK PO KROKU. JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA. Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów 28,10 zł 29,50 zł
SUPEROKO. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację ruchowo-wzrokową i orientację przestrzenną dla dzieci i dorosłych 12,38 zł 13,00 zł
ODPOCZNIJMY TY I JA. Słuchanki dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów wspomagające relaks 30,95 zł 32,50 zł
CZYTANKI. Materiały do nauki czytania metodą sylabową 26,67 zł 28,00 zł
ARTETERAPIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 30,48 zł 32,00 zł
NOWE MAGICZNE LINIE – Ćwiczenia grafomotoryczne 18,00 zł 18,90 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom łatwy 18,10 zł 19,00 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom średni 18,57 zł 19,50 zł
ZABAWY ODDECHOWE NA WESOŁO 30,48 zł 32,00 zł
MIŁOSNE SPRAWKI PAPIEŻY 18,10 zł 19,00 zł
LOGOPEDYCZNE PRZYGODY Z FOKĄ FLORENTYNĄ 22,86 zł 24,00 zł
POCZTÓWKOWE I INNE DYKTANDA GRAFICZNE 12,38 zł 13,00 zł
NIE UDAWAJ GREKA – MITOLOGIA DA SIĘ LUBIĆ 12,38 zł 13,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ SZ Z FOCZKĄ NINKĄ 18,10 zł 19,00 zł
METODYKA NAUCZANIA ORTOGRAFII – zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 4–6 20,48 zł 21,50 zł
METODYKA NAUCZANIA GRAMATYKI Z ELEMENTAMI WIEDZY O JĘZYKU – zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1–3 20,00 zł 21,00 zł
ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE DLA NAJMŁODSZYCH 12,38 zł 13,00 zł
METODOLOGIA BADAŃ LOGOPEDYCZNYCH Z PERSPEKTYWY TEORII I PRAKTYKI 55,24 zł 58,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ Ż Z FOCZKĄ NINKĄ 16,19 zł 17,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ CZ Z FOCZKĄ NINKĄ 17,14 zł 18,00 zł
NOWA MATURA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - TESTY 21,90 zł 23,00 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom trudny 19,05 zł 20,00 zł
GITANJALI. PIEŚNI OFIARNE 17,14 zł 18,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 9,52 zł 10,00 zł
TERAPIA TRAUMY. TEORIA I PRAKTYKA TERAPII OPARTEJ NA DOWODACH 74,29 zł 78,00 zł
CO SŁYCHAĆ WOKÓŁ NAS? ROZPOZNAWANIE DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ LUDZI 33,33 zł 35,00 zł
DYSKALKULIA 31,43 zł 33,00 zł
WATYKAN SP. Z O.O. 31,43 zł 33,00 zł
TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH 25,71 zł 27,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ SZ, Ż, CZ, DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 20,00 zł 21,00 zł
POZNAJĘ MATEMATYKĘ KROK PO KROKU. KOMPLET 37,14 zł 39,00 zł
NA DWIE RĘCE. ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE 13,33 zł 14,00 zł
WIERSZYCZKI ŁAMIJĘZYCZKI 12,38 zł 13,00 zł
METODA DOBREGO STARTU. OD GŁOSKI DO SŁOWA 35,24 zł 37,00 zł
ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI. CH - H 14,29 zł 15,00 zł
SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA DZIECKA A GOTOWOŚĆ SZKOLNA - komplet 27,62 zł 29,00 zł
BAJECZNE MIKSTURY - CZYLI BAJKI PSYCHOTERAPEUTYCZNE, PSYCHOEDUKACYJNE I RELAKSACYJNE 20,00 zł 21,00 zł
ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI. Ó - U 15,24 zł 16,00 zł
NIE SEPLENIĘ - PROGRAM TERAPII SYGMATYZMU 17,14 zł 18,00 zł
DZIENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I WYRÓWNAWCZYCH 15,24 zł 16,00 zł
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. PODRĘCZNIK DLA CELÓW WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH 45,71 zł 48,00 zł
ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI. RZ - Ż 15,24 zł 16,00 zł
SZUMI I BRZĘCZY 12,38 zł 13,00 zł
ZABAWY Z RYŻEM 14,29 zł 15,00 zł
ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI. ZMIĘKCZENIA 13,33 zł 14,00 zł
PIOSENKI-CUKIERKI. ZABAWY Z MUZYKĄ DLA DZIECI 10,95 zł 11,50 zł
DZIK W KAPELUSZU 9,05 zł 9,50 zł
PRZEDSZKOLAK IDZIE DO SZKOŁY 17,62 zł 18,50 zł
W OBJĘCIACH MELPOMENY – (KSIĄŻKA) – Inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych 5,00 zł 5,25 zł
PLASTYKA – OBRAZY KONTUROWE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 30,00 zł 31,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 1 32,86 zł 34,50 zł
POŁĄCZENIA LITEROWE – KALIGRAFIA 7,62 zł 8,00 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 2 31,90 zł 33,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 3 30,95 zł 32,50 zł
MATEMATYKA – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – CZĘŚĆ 1 32,38 zł 34,00 zł
UCZĘ CZYTAĆ – PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW POCZĄTKUJĄCYCH CZYTELNIKÓW 14,29 zł 15,00 zł
OBLICZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 26,67 zł 28,00 zł
DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ 14,10 zł 14,80 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 4 32,38 zł 34,00 zł
DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 6,57 zł 6,90 zł
DZIENNIK ZAJĘĆ NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO 6,62 zł 6,95 zł
MATEMATYKA – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – CZĘŚĆ 2 35,24 zł 37,00 zł
DUŻA KALIGRAFIA 14,29 zł 15,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM EDUKACYJNY 8,19 zł 8,60 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO JA – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 31,43 zł 33,00 zł
CHIRURGIA UCHA I KOŚCI SKRONIOWEJ. PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI DLA OTOLARYNGOLOGÓW 44,76 zł 47,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - KARTY PRACY 40,00 zł 42,00 zł
DZIECKO A INTEGRACJA SENSORYCZNA 45,71 zł 48,00 zł
STALINIZM I NAZIZM. PORÓWNANIE DYKTATUR 40,95 zł 43,00 zł
PALUSZKOWA TABLICZKA MNOŻENIA 26,67 zł 28,00 zł
PISANKI I CZYTANKI 16,00 zł 16,80 zł
NA DZIECIĘCĄ NUTĘ 27,89 zł 29,28 zł
SURDOLOGOPEDIA. TEORIA I PRAKTYKA 58,10 zł 61,00 zł
WCZESNA INTERWENCJA W LOGOPEDII 22,38 zł 23,50 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - PIOSENKI I ZABAWY 40,72 zł 42,76 zł
NOWY ŚWIAT OPOWIADANY – Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia 36,19 zł 38,00 zł
SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z AUTYZMEM W KONTEKŚCIE PRAWNYM 34,29 zł 36,00 zł
ZROZUMIEĆ ŚWIAT GŁOSEK I LITER 37,14 zł 39,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 – ZADANIA DOMOWE 22,67 zł 23,80 zł
Kiddy CAT – Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym 14,00 zł 14,70 zł
PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH ORAZ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1–3 Z TRUDNOŚCIAMI W LICZENIU I ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH 12,86 zł 13,50 zł
POLACY W ISLANDII 26,67 zł 28,00 zł
ELEMENTARZ MATEMATYCZNY 18,57 zł 19,50 zł
ĆWICZENIA DLA OSÓB Z AFAZJĄ 26,67 zł 28,00 zł
ZESPÓŁ ASPERGERA A SEKSUALNOŚĆ 37,14 zł 39,00 zł
CZY W TYM ZAMKU STRASZY? – Legendy o zamkach polskich 20,95 zł 22,00 zł
PSYCHOLOGIA ROZWOJU – OD DZIECKA DO DOROSŁOŚCI 132,38 zł 139,00 zł
SZUMIĄCE PRZYGODY – Opowiadania logopedyczne 8,00 zł 8,40 zł
BAW SIĘ ZE MNĄ WŁAŚNIE TAK 35,24 zł 37,00 zł
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TEORII I PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ 25,71 zł 27,00 zł
PUSZEK, PUSZKA I ŚWIĘTA 10,48 zł 11,00 zł
RAZZMATAZZ 20,00 zł 21,00 zł
NA MOJE OKO I UCHO 37,14 zł 39,00 zł
POWIEM CI, JAK SIĘ UCZYĆ 35,24 zł 37,00 zł
WIEDZA O JĘZYKU POLSKIM DLA LOGOPEDÓW 20,95 zł 22,00 zł
SENSORYCZNY, PIĘKNY ŚWIAT 12,86 zł 13,50 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - PREZENTACJE 22,26 zł 23,37 zł
ZWIERZAKI-KREŚLAKI 16,19 zł 17,00 zł
PLASTYCZNY ŚWIAT DLA MAŁYCH I DUŻYCH PRZEDSZKOLAKÓW 20,00 zł 21,00 zł
HISTORYJKI SŁUCHOWE I DŹWIĘKI 26,67 zł 28,00 zł
INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 13,81 zł 14,50 zł
POZNAJĘ LITERY I GŁOSKI 18,10 zł 19,00 zł
NASZE PIOSENKI 41,90 zł 44,00 zł
ZACZNIJ OD SAMOGŁOSKI – Samogłoska w logopedii artystycznej 44,76 zł 47,00 zł
GRAFOMOZAIKI – Twórcze zabawy grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne 12,86 zł 13,50 zł
ZMYSŁY W KOMUNIKACJI – część 1 24,76 zł 26,00 zł
PALUSZKOWE STEMPELKI 13,81 zł 14,50 zł
MÓJ PROFIL DOMINACJI – Obrazkowy test do badania lateralizacji u dzieci i dorosłych 24,76 zł 26,00 zł
ODKRYWAMY SŁOWA 22,86 zł 24,00 zł
UCZĘ SIĘ CIEBIE, CZŁOWIEKU – Z praktyki psychologa 45,71 zł 48,00 zł
CZYTANKI ZE ZROZUMIENIEM 15,24 zł 16,00 zł
KRĘĆ SIĘ, BIEGAJ, BAW SIĘ Z NAMI – Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej 26,67 zł 28,00 zł
POKAŻ MI MÓJ MAŁY ŚWIAT – Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem 37,14 zł 39,00 zł
POKONAĆ DYSPRAKSJĘ 24,76 zł 26,00 zł
DOKUMENTOWANIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 21,90 zł 23,00 zł
NIKODEM IDZIE DO SZKOŁY 13,33 zł 14,00 zł
OD DESKI DO DESKI - Testy ze znajomości lektur dla uczniów klas IV-VI 24,76 zł 26,00 zł
NAUKA CZYTANIA OD A DO Z METODĄ SYLABOWĄ 33,33 zł 35,00 zł
UZUPEŁNIANKI GRAFICZNE 14,76 zł 15,50 zł
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ 2 – Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla małych dzieci 29,52 zł 31,00 zł
PSYCHOLOGIA MUZYKI – Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą 25,24 zł 26,50 zł
SŁOWA W AKCJI! – Warzywa, owoce i inne smakołyki 30,48 zł 32,00 zł
ROZWIJAM SIĘ ŚPIEWAJĄCO – Piosenki z zabawami dla dzieci 15,24 zł 16,00 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO MY – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 35,24 zł 37,00 zł
NAZWIJ I WPISZ – Ćwiczenia służące wzbogacaniu słownictwa dla osób z afazją... 17,14 zł 18,00 zł
WYŚNIONA MELODIA – Relaksacyjne kolorowanki... 11,90 zł 12,50 zł
ODSZUKAJ I NAZWIJ – Zabawy utrwalające wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego 31,43 zł 33,00 zł
ODSZUKAJ I NAZWIJ – Zabawy utrwalające wymowę głosek r, l, li, k, ki, g, gi 30,95 zł 32,50 zł
TEORIA UCZENIA SIĘ MUZYKI 30,00 zł 31,50 zł
UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY 31,43 zł 33,00 zł
SCENARIUSZE ZABAW LOGOPEDYCZNYCH w grupach dzieci od 4 do 7 lat 37,14 zł 39,00 zł
KARTKA Z KALENDARZA – Zestaw tematycznych kart pracy 27,62 zł 29,00 zł
FANTASTYCZNE OPOWIEŚCI 33,33 zł 35,00 zł
Z SERCEM NA DŁONI – Masażyki relaksacyjne nie tylko dla najmłodszych 17,14 zł 18,00 zł
PIOSENKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW 30,48 zł 32,00 zł
SENSORYCZNIE WSZYSTKO GRA! 36,19 zł 38,00 zł
ROZWOJOWE WZGÓRZE 10,95 zł 11,50 zł
W CO SIĘ UBRAĆ? 28,10 zł 29,50 zł
LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA 80,00 zł 84,00 zł
POD LUPĄ – Karty do utrwalania wymowy głosek syczących 31,43 zł 33,00 zł
DZIECI W ŚWIECIE DOZNAŃ 65,71 zł 69,00 zł
KTO POSŁUCHA, TEN USŁYSZY 27,90 zł 29,30 zł
LOGISTYKA AUTYZMU 32,38 zł 34,00 zł
MODERN ROMANCE – Miłość w czasach Internetu 34,19 zł 35,90 zł
CZWARTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 21,90 zł 23,00 zł
SZEPTY I OKRZYKI W ZDANIU I WIERSZYKU 16,19 zł 17,00 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO ŚWIAT – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 33,33 zł 35,00 zł
ZNAJOMY – NIEZNAJOMY – Karty pracy 25,24 zł 26,50 zł
SPÓŁGŁOSKOWE GAGATKI 13,33 zł 14,00 zł
BAJECZKI USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ DZIECKA 14,00 zł 14,70 zł
ZABAWY SŁOWNO-RUCHOWE Z NIEMOWLAKAMI 9,05 zł 9,50 zł
W POGONI ZA CHŁOPCEM, CO MA PIĘĆ DŁONI 12,86 zł 13,50 zł
DANCELAND – Zabawy z piosenkami i ćwiczenia usprawniające zdolności sensoryczne 18,57 zł 19,50 zł
PIĄTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 24,76 zł 26,00 zł
LITERY DO WYKLEJANIA I OZDABIANIA 10,48 zł 11,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKI S, Z, C, DZ i SZ, Ż, CZ, DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 19,52 zł 20,50 zł
101 ĆWICZEŃ, GIER I ZABAW 25,71 zł 27,00 zł
28 ZABAW MUZYCZNYCH 31,43 zł 33,00 zł
BAJECZKI Z KSIĄŻECZKI 8,10 zł 8,50 zł
POZNAJĘ ŚWIAT PRZECIWIEŃSTW 28,10 zł 29,50 zł
POZNAJĘ ŚWIAT ZMYSŁAMI 30,00 zł 31,50 zł
SZALEŃCY NA TRONIE 26,67 zł 28,00 zł
SPRAWDZONE METODY W EDUKACJI SPECJALNEJ I WŁĄCZAJĄCEJ 46,67 zł 49,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Podręcznik część 1 29,52 zł 31,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Podręcznik część 2 30,48 zł 32,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 1 – Karty pracy 33,33 zł 35,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 2 – Karty pracy 29,52 zł 31,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Zadania domowe 19,52 zł 20,50 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Karty pracy 38,10 zł 40,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 3 – Karty pracy 31,43 zł 33,00 zł
TAK SIĘ BAWIĄ I ŚPIEWAJĄ DZIECI (książka + 18 płyt CD) 162,86 zł 171,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 4 – Karty pracy 32,38 zł 34,00 zł
METODA DOBREGO STARTU – PIOSENKI DO RYSOWANIA – Podręcznik + płyta CD 25,86 zł 27,15 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT – Przewodnik dla nauczyciela (książka + 2 płyty CD) 31,71 zł 33,30 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Piosenki i zabawy 42,74 zł 44,88 zł
DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA, EMOCJI I MOWY 36,19 zł 38,00 zł
CO DZIECI MYŚLĄ O ŻYCIU, RELIGII I SZTUCE 22,86 zł 24,00 zł
WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA 110,48 zł 116,00 zł

• LITERATURA PIĘKNA I LITERATURA FAKTU (4)

DZIK W KAPELUSZU 9,05 zł 9,50 zł
CZY W TYM ZAMKU STRASZY? – Legendy o zamkach polskich 20,95 zł 22,00 zł
PUSZEK, PUSZKA I ŚWIĘTA 10,48 zł 11,00 zł
RAZZMATAZZ 20,00 zł 21,00 zł

• LITERATURA PIĘKNA I LITERATURA FAKTU / • beletrystyka (2)

GITANJALI. PIEŚNI OFIARNE 17,14 zł 18,00 zł
RAZZMATAZZ 20,00 zł 21,00 zł

• LITERATURA PIĘKNA I LITERATURA FAKTU / • literatura dla dzieci (6)

WIERSZYKI DLA CIEBIE 9,52 zł 10,00 zł
DZIK W KAPELUSZU 9,05 zł 9,50 zł
CZY W TYM ZAMKU STRASZY? – Legendy o zamkach polskich 20,95 zł 22,00 zł
PUSZEK, PUSZKA I ŚWIĘTA 10,48 zł 11,00 zł
NIKODEM IDZIE DO SZKOŁY 13,33 zł 14,00 zł
W POGONI ZA CHŁOPCEM, CO MA PIĘĆ DŁONI 12,86 zł 13,50 zł

• LITERATURA PIĘKNA I LITERATURA FAKTU / • literatura faktu (5)

ZAGADKI O WSPÓŁCZESNYCH POLAKACH 5,52 zł 5,80 zł
MIŁOSNE SPRAWKI PAPIEŻY 18,10 zł 19,00 zł
WATYKAN SP. Z O.O. 31,43 zł 33,00 zł
MODERN ROMANCE – Miłość w czasach Internetu 34,19 zł 35,90 zł
SZALEŃCY NA TRONIE 26,67 zł 28,00 zł

• LOGOPEDIA (48)

NLP W LOGOPEDII 22,86 zł 24,00 zł
NASZE JĘZYCZKI OPOWIADAJĄ DZIECIOM O DZIECIACH – Historyjki logopedyczne dla najmłodszych 9,14 zł 9,60 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK SZ, Ż, CZ, DŻ – CZĘŚĆ 1 14,29 zł 15,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK SZ, Ż, CZ, DŻ – CZĘŚĆ 2 14,29 zł 15,00 zł
PRAKTYCZNA INTERWENCJA W JĄKANIU WCZESNODZIECIĘCYM 53,33 zł 56,00 zł
ABC AFAZJI 9,05 zł 9,50 zł
GDZIE JESTEŚ, JĘZYCZKU? – 30 zabawnych wierszyków usprawniających narządy mowy dziecka 10,48 zł 11,00 zł
OBRAZKOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW – Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek L, R 12,38 zł 13,00 zł
WIERSZYKI NA LENIWE JĘZYKI – Rymowanki nie tylko logopedyczne 11,43 zł 12,00 zł
WĘDRÓWKA JĘZYCZKA-PODRÓŻNICZKA W ŚWIAT MOWY – Scenariusze zajęć logopedycznych dla dzieci dwu- i trzyletnich 26,67 zł 28,00 zł
WYMOWA NA MEDAL – Ćwiczenia logopedyczne utrwalające wymowę głoski L 9,52 zł 10,00 zł
SYCZKI S, Z, C, DZ – Zabawy z głoskami 11,43 zł 12,00 zł
ŚWIAT OPOWIADANY – Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia 34,29 zł 36,00 zł
BIOMEDYCZNE PODSTAWY LOGOPEDII 60,00 zł 63,00 zł
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ – Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla małych dzieci 30,48 zł 32,00 zł
JĘZYKIEM MALOWANE – Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 11,43 zł 12,00 zł
GŁOSKA, SYLABA, SŁOWO – Scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 23,81 zł 25,00 zł
SMACZNE ZABAWY BUZI I JĘZYKA – Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci 15,24 zł 16,00 zł
PŁYNNE I POTKNIĘTE PRZYGODY PSZCZÓŁKI BASI – Opowiadania logopedyczne przeznaczone do terapii niepłynności mowy 14,29 zł 15,00 zł
OPOWIEŚCI DZIADZIUSIA Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź 15,24 zł 16,00 zł
JĄKANIE. SKUTECZNE TECHNIKI PŁYNNEGO MÓWIENIA. TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się 32,38 zł 34,00 zł
KOSTKI LOGOPEDYCZNE – głoski syczące i szumiące; głoska R 36,19 zł 38,00 zł
KROK PO KROKU. JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA. Zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów 17,14 zł 18,00 zł
KROK PO KROKU. JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA. Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów 28,10 zł 29,50 zł
LOGOPEDYCZNE PRZYGODY Z FOKĄ FLORENTYNĄ 22,86 zł 24,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ SZ Z FOCZKĄ NINKĄ 18,10 zł 19,00 zł
METODOLOGIA BADAŃ LOGOPEDYCZNYCH Z PERSPEKTYWY TEORII I PRAKTYKI 55,24 zł 58,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ Ż Z FOCZKĄ NINKĄ 16,19 zł 17,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ CZ Z FOCZKĄ NINKĄ 17,14 zł 18,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 9,52 zł 10,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ SZ, Ż, CZ, DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 20,00 zł 21,00 zł
WIERSZYCZKI ŁAMIJĘZYCZKI 12,38 zł 13,00 zł
NIE SEPLENIĘ - PROGRAM TERAPII SYGMATYZMU 17,14 zł 18,00 zł
SZUMI I BRZĘCZY 12,38 zł 13,00 zł
SURDOLOGOPEDIA. TEORIA I PRAKTYKA 58,10 zł 61,00 zł
WCZESNA INTERWENCJA W LOGOPEDII 22,38 zł 23,50 zł
NOWY ŚWIAT OPOWIADANY – Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia 36,19 zł 38,00 zł
ZROZUMIEĆ ŚWIAT GŁOSEK I LITER 37,14 zł 39,00 zł
ĆWICZENIA DLA OSÓB Z AFAZJĄ 26,67 zł 28,00 zł
SZUMIĄCE PRZYGODY – Opowiadania logopedyczne 8,00 zł 8,40 zł
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TEORII I PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ 25,71 zł 27,00 zł
WIEDZA O JĘZYKU POLSKIM DLA LOGOPEDÓW 20,95 zł 22,00 zł
ZACZNIJ OD SAMOGŁOSKI – Samogłoska w logopedii artystycznej 44,76 zł 47,00 zł
DOKUMENTOWANIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 21,90 zł 23,00 zł
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ 2 – Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla małych dzieci 29,52 zł 31,00 zł
SŁOWA W AKCJI! – Warzywa, owoce i inne smakołyki 30,48 zł 32,00 zł
SPÓŁGŁOSKOWE GAGATKI 13,33 zł 14,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKI S, Z, C, DZ i SZ, Ż, CZ, DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 19,52 zł 20,50 zł

• LOGOPEDIA / • afazja (14)

ĆWICZENIA JĘZYKOWE – Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej 10,48 zł 11,00 zł
ABC AFAZJI 9,05 zł 9,50 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – OWOCE – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – CZĘŚCI CIAŁA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
MYŚLĘ, MÓWIĘ, OPOWIADAM – Materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej 40,00 zł 42,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – UBRANIA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ – część 1 30,48 zł 32,00 zł
KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych 23,81 zł 25,00 zł
POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ – część 2 30,48 zł 32,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – WARZYWA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – POSIŁKI – OBIADY – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – POSIŁKI – ŚNIADANIA I KOLACJE – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ĆWICZENIA DLA OSÓB Z AFAZJĄ 26,67 zł 28,00 zł
NAZWIJ I WPISZ – Ćwiczenia służące wzbogacaniu słownictwa dla osób z afazją... 17,14 zł 18,00 zł

• LOGOPEDIA / • bajeczki i opowiadania (4)

NASZE JĘZYCZKI OPOWIADAJĄ DZIECIOM O DZIECIACH – Historyjki logopedyczne dla najmłodszych 9,14 zł 9,60 zł
PŁYNNE I POTKNIĘTE PRZYGODY PSZCZÓŁKI BASI – Opowiadania logopedyczne przeznaczone do terapii niepłynności mowy 14,29 zł 15,00 zł
SZUMIĄCE PRZYGODY – Opowiadania logopedyczne 8,00 zł 8,40 zł
BAJECZKI Z KSIĄŻECZKI 8,10 zł 8,50 zł

• LOGOPEDIA / • głoska r (9)

MAGICZNE KWADRATY – głoska r 12,38 zł 13,00 zł
OBRAZKOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW – Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek L, R 12,38 zł 13,00 zł
uniLOGO 3 – Wyrazy w obrazkach – zestaw kart do terapii rotacyzmu 20,95 zł 22,00 zł
uniLOGO 3 – Zeszyt ćwiczeń wspomagających terapię rotacyzmu 17,14 zł 18,00 zł
uniLOGO 3 – Krok trzeci – głoska r przed spógłoskami i w wyrazach trudnych 15,24 zł 16,00 zł
uniLOGO 3 – Krok drugi – głoska r w sąsiedztwie samogłosek 17,14 zł 18,00 zł
uniLOGO 3 – Krok pierwszy – głoska r po spółgłoskach 17,14 zł 18,00 zł
GŁOSKA R ŚPIEWAJĄCO – Piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głoski R 18,57 zł 19,50 zł
KOSTKI LOGOPEDYCZNE – głoski syczące i szumiące; głoska R 36,19 zł 38,00 zł

• LOGOPEDIA / • głoski 3 szeregów (szumiącego, syczącego, ciszącego) (24)

SYCZANKI – Opowiadania i zabawy utrwalające poprawną wymowę głosek s, z, c, dz 10,00 zł 10,50 zł
SAKSOFON CECYLII – Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek: s, z, c, dz 20,00 zł 21,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK S, Z, C, DZ – CZĘŚĆ 1 14,29 zł 15,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK S, Z, C, DZ – CZĘŚĆ 2 14,29 zł 15,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK SZ, Ż, CZ, DŻ – CZĘŚĆ 1 14,29 zł 15,00 zł
ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA PRZEZNACZONE NIE TYLKO DLA DZIECI Z ZABURZONĄ WYMOWĄ GŁOSEK SZ, Ż, CZ, DŻ – CZĘŚĆ 2 14,29 zł 15,00 zł
WIERSZYKI NA LENIWE JĘZYKI – Rymowanki nie tylko logopedyczne 11,43 zł 12,00 zł
GŁOSKI SZUMIĄCE ŚPIEWAJĄCO – Piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących 18,57 zł 19,50 zł
SYCZKI S, Z, C, DZ – Zabawy z głoskami 11,43 zł 12,00 zł
OPOWIEŚCI DZIADZIUSIA Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź 15,24 zł 16,00 zł
KOSTKI LOGOPEDYCZNE – głoski syczące i szumiące; głoska R 36,19 zł 38,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ SZ Z FOCZKĄ NINKĄ 18,10 zł 19,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ Ż Z FOCZKĄ NINKĄ 16,19 zł 17,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ CZ Z FOCZKĄ NINKĄ 17,14 zł 18,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKĘ DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 9,52 zł 10,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ SZ, Ż, CZ, DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 20,00 zł 21,00 zł
WIERSZYCZKI ŁAMIJĘZYCZKI 12,38 zł 13,00 zł
NIE SEPLENIĘ - PROGRAM TERAPII SYGMATYZMU 17,14 zł 18,00 zł
SZUMI I BRZĘCZY 12,38 zł 13,00 zł
SZUMIĄCE PRZYGODY – Opowiadania logopedyczne 8,00 zł 8,40 zł
ODSZUKAJ I NAZWIJ – Zabawy utrwalające wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego 31,43 zł 33,00 zł
W CO SIĘ UBRAĆ? 28,10 zł 29,50 zł
POD LUPĄ – Karty do utrwalania wymowy głosek syczących 31,43 zł 33,00 zł
UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKI S, Z, C, DZ i SZ, Ż, CZ, DŻ Z FOCZKĄ NINKĄ 19,52 zł 20,50 zł

• LOGOPEDIA / • głoski L, W, F, G, K (4)

OBRAZKOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW – Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek L, R 12,38 zł 13,00 zł
WYMOWA NA MEDAL – Ćwiczenia logopedyczne utrwalające wymowę głoski L 9,52 zł 10,00 zł
LOGOPEDYCZNE PRZYGODY Z FOKĄ FLORENTYNĄ 22,86 zł 24,00 zł
ODSZUKAJ I NAZWIJ – Zabawy utrwalające wymowę głosek r, l, li, k, ki, g, gi 30,95 zł 32,50 zł

• LOGOPEDIA / • jąkanie (3)

PRAKTYCZNA INTERWENCJA W JĄKANIU WCZESNODZIECIĘCYM 53,33 zł 56,00 zł
JĄKANIE. SKUTECZNE TECHNIKI PŁYNNEGO MÓWIENIA. TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się 32,38 zł 34,00 zł
Kiddy CAT – Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym 14,00 zł 14,70 zł

• LOGOPEDIA / • książka naukowa / • pozostałe (3)

NLP W LOGOPEDII 22,86 zł 24,00 zł
PODRĘCZNY LEKSYKON LOGOPEDYCZNY 43,81 zł 46,00 zł
WCZESNA INTERWENCJA W LOGOPEDII 22,38 zł 23,50 zł

• LOGOPEDIA / • książka naukowa / • seria Logopedia XXI wieku (6)

BIOMEDYCZNE PODSTAWY LOGOPEDII 60,00 zł 63,00 zł
METODOLOGIA BADAŃ LOGOPEDYCZNYCH Z PERSPEKTYWY TEORII I PRAKTYKI 55,24 zł 58,00 zł
SURDOLOGOPEDIA. TEORIA I PRAKTYKA 58,10 zł 61,00 zł
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TEORII I PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ 25,71 zł 27,00 zł
WIEDZA O JĘZYKU POLSKIM DLA LOGOPEDÓW 20,95 zł 22,00 zł
LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA 80,00 zł 84,00 zł

• LOGOPEDIA / • poprawna wymowa (2)

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ – Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla małych dzieci 30,48 zł 32,00 zł
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ 2 – Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla małych dzieci 29,52 zł 31,00 zł

• LOGOPEDIA / • rozwój mowy i jego zaburzenia (8)

ĆWICZENIA JĘZYKOWE – Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej 10,48 zł 11,00 zł
ŚWIAT OPOWIADANY – Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia 34,29 zł 36,00 zł
ZABURZENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI Z PORODÓW PRZEDWCZESNYCH. DIAGNOZA I EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH 21,90 zł 23,00 zł
KROK PO KROKU. JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA. Zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów 17,14 zł 18,00 zł
KROK PO KROKU. JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA. Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów 28,10 zł 29,50 zł
NOWY ŚWIAT OPOWIADANY – Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia 36,19 zł 38,00 zł
NAZWIJ I WPISZ – Ćwiczenia służące wzbogacaniu słownictwa dla osób z afazją... 17,14 zł 18,00 zł
POZNAJĘ ŚWIAT PRZECIWIEŃSTW 28,10 zł 29,50 zł

• LOGOPEDIA / • scenariusze zajęć (4)

WĘDRÓWKA JĘZYCZKA-PODRÓŻNICZKA W ŚWIAT MOWY – Scenariusze zajęć logopedycznych dla dzieci dwu- i trzyletnich 26,67 zł 28,00 zł
GŁOSKA, SYLABA, SŁOWO – Scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 23,81 zł 25,00 zł
SCENARIUSZE ZABAW LOGOPEDYCZNYCH w grupach dzieci od 4 do 7 lat 37,14 zł 39,00 zł
SZEPTY I OKRZYKI W ZDANIU I WIERSZYKU 16,19 zł 17,00 zł

• LOGOPEDIA / • usprawnianie narządów mowy (3)

GDZIE JESTEŚ, JĘZYCZKU? – 30 zabawnych wierszyków usprawniających narządy mowy dziecka 10,48 zł 11,00 zł
JĘZYKIEM MALOWANE – Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 11,43 zł 12,00 zł
SMACZNE ZABAWY BUZI I JĘZYKA – Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci 15,24 zł 16,00 zł

• LOGOPEDIA / • zabawy i rozrywki logopedyczne (1)

BAJECZKI Z KSIĄŻECZKI 8,10 zł 8,50 zł

• LOGOPEDIA / • ćwiczenia oddechowe i emisja głosu (2)

ZABAWY ODDECHOWE NA WESOŁO 30,48 zł 32,00 zł
ZACZNIJ OD SAMOGŁOSKI – Samogłoska w logopedii artystycznej 44,76 zł 47,00 zł

• NAUKI SPOŁECZNE I PRZYRODNICZE / • historia (4)

PUTINIZM 34,29 zł 36,00 zł
MIŁOSNE SPRAWKI PAPIEŻY 18,10 zł 19,00 zł
WATYKAN SP. Z O.O. 31,43 zł 33,00 zł
STALINIZM I NAZIZM. PORÓWNANIE DYKTATUR 40,95 zł 43,00 zł

• NAUKI SPOŁECZNE I PRZYRODNICZE / • medycyna (3)

MEDYCYNA CZY MAGIA? – Akademicka wiedza medyczna wobec alternatywnych metod leczenia 22,86 zł 24,00 zł
DIAGNOSTYKA ZAWROTÓW GŁOWY I ZABURZEŃ RÓWNOWAGI 46,67 zł 49,00 zł
CHIRURGIA UCHA I KOŚCI SKRONIOWEJ. PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI DLA OTOLARYNGOLOGÓW 44,76 zł 47,00 zł

• NAUKI SPOŁECZNE I PRZYRODNICZE / • pedagogika (6)

INKLUZJA EDUKACYJNA A PEDAGOGIKA LECZNICZA 17,62 zł 18,50 zł
SENSY I BEZSENSY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 30,48 zł 32,00 zł
DYDAKTYKA SPECJALNA – wybrane zagadnienia 31,43 zł 33,00 zł
RAZEM UCZYMY SIĘ MÓWIĆ - Przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkolnych 53,33 zł 56,00 zł
POWIEM CI, JAK SIĘ UCZYĆ 35,24 zł 37,00 zł
SPRAWDZONE METODY W EDUKACJI SPECJALNEJ I WŁĄCZAJĄCEJ 46,67 zł 49,00 zł

• NAUKI SPOŁECZNE I PRZYRODNICZE / • psychologia (6)

PSYCHOPACI – sprawcy przestępstw seksualnych 33,33 zł 35,00 zł
NASTOLETNIE RODZICIELSTWO – Perspektywa psychologiczna 35,24 zł 37,00 zł
PSYCHOLOGIA COACHINGU BIZNESOWEGO 31,43 zł 33,00 zł
PSYCHOLOGIA ROZWOJU – OD DZIECKA DO DOROSŁOŚCI 132,38 zł 139,00 zł
UCZĘ SIĘ CIEBIE, CZŁOWIEKU – Z praktyki psychologa 45,71 zł 48,00 zł
PSYCHOLOGIA MUZYKI – Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą 25,24 zł 26,50 zł

• NAUKI SPOŁECZNE I PRZYRODNICZE / • socjologia i politologia (3)

PUTINIZM 34,29 zł 36,00 zł
WATYKAN SP. Z O.O. 31,43 zł 33,00 zł
POLACY W ISLANDII 26,67 zł 28,00 zł

• NAUKI SPOŁECZNE I PRZYRODNICZE / • zarządzanie i coaching (3)

PSYCHOLOGIA COACHINGU BIZNESOWEGO 31,43 zł 33,00 zł
STRES W ORGANIZACJI 31,43 zł 33,00 zł
10 ZALET WYBITNYCH PRZYWÓDCÓW 26,67 zł 28,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE (10)

CO SŁYCHAĆ? – Wierszyki opisujące dźwięki wydawane przez ludzi, zwierzęta i przedmioty 13,33 zł 14,00 zł
RYMOWANKI POWTARZANKI 11,43 zł 12,00 zł
RAZEM UCZYMY SIĘ MÓWIĆ - Przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkolnych 53,33 zł 56,00 zł
METODA DOBREGO STARTU. OD GŁOSKI DO SŁOWA 35,24 zł 37,00 zł
PIOSENKI-CUKIERKI. ZABAWY Z MUZYKĄ DLA DZIECI 10,95 zł 11,50 zł
NASZE PIOSENKI 41,90 zł 44,00 zł
NAUKA CZYTANIA OD A DO Z METODĄ SYLABOWĄ 33,33 zł 35,00 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO MY – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 35,24 zł 37,00 zł
ROZWOJOWE WZGÓRZE 10,95 zł 11,50 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO ŚWIAT – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 33,33 zł 35,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • Metoda Dobrego Startu (3)

METODA DOBREGO STARTU we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej 35,24 zł 37,00 zł
METODA DOBREGO STARTU. OD GŁOSKI DO SŁOWA 35,24 zł 37,00 zł
METODA DOBREGO STARTU – PIOSENKI DO RYSOWANIA – Podręcznik + płyta CD 25,86 zł 27,15 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • Metoda Dobrego Startu / • komplety MDS (1)

METODA DOBREGO STARTU. OD GŁOSKI DO SŁOWA 35,24 zł 37,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • alfabet i litery (2)

ZROZUMIEĆ ŚWIAT GŁOSEK I LITER 37,14 zł 39,00 zł
POZNAJĘ LITERY I GŁOSKI 18,10 zł 19,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • bezpieczeństwo (2)

BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE – Wierszyki dla przyszłych kierowców 9,05 zł 9,50 zł
WIEM, JAK SIĘ ZACHOWAĆ – Pomoce do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach 13,33 zł 14,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • diagnoza edukacyjna i gotowość szkolna (8)

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W SZKOLE – dobry start 15,24 zł 16,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych 11,43 zł 12,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. KARTY PRACY 30,48 zł 32,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. Arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego 16,19 zł 17,00 zł
SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA DZIECKA A GOTOWOŚĆ SZKOLNA - komplet 27,62 zł 29,00 zł
PRZEDSZKOLAK IDZIE DO SZKOŁY 17,62 zł 18,50 zł
OBLICZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 26,67 zł 28,00 zł
MÓJ PROFIL DOMINACJI – Obrazkowy test do badania lateralizacji u dzieci i dorosłych 24,76 zł 26,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • dzienniki (4)

DZIENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I WYRÓWNAWCZYCH 15,24 zł 16,00 zł
DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ 14,10 zł 14,80 zł
DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 6,57 zł 6,90 zł
DZIENNIK ZAJĘĆ NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO 6,62 zł 6,95 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • edukacja językowa (6)

MOJA PIERWSZA PRZYGODA Z LITERATURĄ – Warsztaty literackie dla przedszkolaków 8,57 zł 9,00 zł
RYMOWANKI POWTARZANKI 11,43 zł 12,00 zł
DETEKTYW SŁUCHOWY – Ćwiczenia językowo-słuchowe 9,05 zł 9,50 zł
ORTOGRAFIA W OBRAZKACH Ćwiczenia 13,33 zł 14,00 zł
RAZEM UCZYMY SIĘ MÓWIĆ - Przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkolnych 53,33 zł 56,00 zł
METODYKA NAUCZANIA GRAMATYKI Z ELEMENTAMI WIEDZY O JĘZYKU – zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1–3 20,00 zł 21,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • edukacja ogólna (2)

RYMOWANKI POWTARZANKI 11,43 zł 12,00 zł
KARTKA Z KALENDARZA – Zestaw tematycznych kart pracy 27,62 zł 29,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • grafomotoryka (9)

WYTĘŻ WZROK I PAMIĘĆ – Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko 11,43 zł 12,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. KARTY PRACY 14,29 zł 15,00 zł
NOWE MAGICZNE LINIE – Ćwiczenia grafomotoryczne 18,00 zł 18,90 zł
ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE DLA NAJMŁODSZYCH 12,38 zł 13,00 zł
NA DWIE RĘCE. ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE 13,33 zł 14,00 zł
ZWIERZAKI-KREŚLAKI 16,19 zł 17,00 zł
GRAFOMOZAIKI – Twórcze zabawy grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne 12,86 zł 13,50 zł
UZUPEŁNIANKI GRAFICZNE 14,76 zł 15,50 zł
LITERY DO WYKLEJANIA I OZDABIANIA 10,48 zł 11,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • gry i zabawy (7)

WOREK Z ZABAWAMI – Propozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 12,38 zł 13,00 zł
GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI – Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego 26,67 zł 28,00 zł
BAWIĘ SIĘ, UCZĘ I ŚPIEWAM – Piosenki dla przedszkolaków i uczniów klas najmłodszych 32,38 zł 34,00 zł
ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA OD MALUCHA DO STARSZAKA. ZABAWY NA PIERWSZE PÓŁROCZE 16,19 zł 17,00 zł
ZABAWY Z RYŻEM 14,29 zł 15,00 zł
Z SERCEM NA DŁONI – Masażyki relaksacyjne nie tylko dla najmłodszych 17,14 zł 18,00 zł
TAK SIĘ BAWIĄ I ŚPIEWAJĄ DZIECI (książka + 18 płyt CD) 162,86 zł 171,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • historyjki obrazkowe (2)

NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE - Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD) 46,67 zł 49,00 zł
HISTORYJKI SŁUCHOWE I DŹWIĘKI 26,67 zł 28,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • język angielski (1)

OBRAZKOWY SŁOWNICZEK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z KRZYŻÓWKAMI 13,33 zł 14,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • kaligrafia (2)

POŁĄCZENIA LITEROWE – KALIGRAFIA 7,62 zł 8,00 zł
DUŻA KALIGRAFIA 14,29 zł 15,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • koncentracja i spostrzegawczość (6)

KALAMBURY wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej 11,43 zł 12,00 zł
POCZTÓWKOWE I INNE DYKTANDA GRAFICZNE 12,38 zł 13,00 zł
UZUPEŁNIANKI GRAFICZNE 14,76 zł 15,50 zł
ODSZUKAJ I NAZWIJ – Zabawy utrwalające wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego 31,43 zł 33,00 zł
ODSZUKAJ I NAZWIJ – Zabawy utrwalające wymowę głosek r, l, li, k, ki, g, gi 30,95 zł 32,50 zł
BAJECZKI USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ DZIECKA 14,00 zł 14,70 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • matematyka (4)

LUBIĘ LICZYĆ 9,52 zł 10,00 zł
POZNAJĘ MATEMATYKĘ KROK PO KROKU. KOMPLET 37,14 zł 39,00 zł
PALUSZKOWA TABLICZKA MNOŻENIA 26,67 zł 28,00 zł
ELEMENTARZ MATEMATYCZNY 18,57 zł 19,50 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • motoryka (2)

POKONAĆ DYSPRAKSJĘ 24,76 zł 26,00 zł
UZUPEŁNIANKI GRAFICZNE 14,76 zł 15,50 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • nauka czytania (14)

ZAKŁADKI SYLABOWE – Ćwiczenia usprawniające technikę czytania 15,24 zł 16,00 zł
KALAMBURY wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej 11,43 zł 12,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Część II 16,19 zł 17,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. Program nauczania 13,33 zł 14,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Część I 14,29 zł 15,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA - UMIEM MÓWIĆ I CZYTAĆ - Podręcznik do nauki czytania dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania 31,43 zł 33,00 zł
CZYTANKI. Materiały do nauki czytania metodą sylabową 26,67 zł 28,00 zł
UCZĘ CZYTAĆ – PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW POCZĄTKUJĄCYCH CZYTELNIKÓW 14,29 zł 15,00 zł
PISANKI I CZYTANKI 16,00 zł 16,80 zł
ZROZUMIEĆ ŚWIAT GŁOSEK I LITER 37,14 zł 39,00 zł
POZNAJĘ LITERY I GŁOSKI 18,10 zł 19,00 zł
CZYTANKI ZE ZROZUMIENIEM 15,24 zł 16,00 zł
NAUKA CZYTANIA OD A DO Z METODĄ SYLABOWĄ 33,33 zł 35,00 zł
BAJECZKI USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ DZIECKA 14,00 zł 14,70 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • nauka czytania / • czytanie ze zrozumieniem (4)

ALCHEMIK I HORTENSJA. KREATYWNE ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE. ĆWICZENIA CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI 20,00 zł 21,00 zł
CZY W TYM ZAMKU STRASZY? – Legendy o zamkach polskich 20,95 zł 22,00 zł
CZYTANKI ZE ZROZUMIENIEM 15,24 zł 16,00 zł
FANTASTYCZNE OPOWIEŚCI 33,33 zł 35,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • nauka pisania (9)

ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Część II 16,19 zł 17,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. Program nauczania 13,33 zł 14,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA. UMIEM MÓWIĆ, CZYTAĆ I PISAĆ. Zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Część I 14,29 zł 15,00 zł
NAUKA PISANIA METODĄ PŁYNNEGO RUCHU. Ćwiczenia koniczynowe 9,52 zł 10,00 zł
NAUKA PISANIA METODĄ PŁYNNEGO RUCHU Podręcznik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 13,33 zł 14,00 zł
ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA - UMIEM MÓWIĆ I CZYTAĆ - Podręcznik do nauki czytania dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania 31,43 zł 33,00 zł
POŁĄCZENIA LITEROWE – KALIGRAFIA 7,62 zł 8,00 zł
DUŻA KALIGRAFIA 14,29 zł 15,00 zł
PISANKI I CZYTANKI 16,00 zł 16,80 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • nauka pisania / • kaligrafia (1)

POŁĄCZENIA LITEROWE – KALIGRAFIA 7,62 zł 8,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • ogólne (5)

ROSNĘ RADOŚNIE – Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych 10,00 zł 10,50 zł
WIEM, JAK SIĘ ZACHOWAĆ – Pomoce do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach 13,33 zł 14,00 zł
SENSY I BEZSENSY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 30,48 zł 32,00 zł
ROZBAWIONE DZIECIAKI – Scenariusze zajęć dla dzieci 5- i 6-letnich 10,00 zł 10,50 zł
POD LUPĄ – Karty do utrwalania wymowy głosek syczących 31,43 zł 33,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • piosenki i muzyka (15)

PIOSENKI-PEREŁKI – Zabawy z muzyką dla dzieci 10,48 zł 11,00 zł
BAWIĘ SIĘ, UCZĘ I ŚPIEWAM – Piosenki dla przedszkolaków i uczniów klas najmłodszych 32,38 zł 34,00 zł
ŚPIEW I ZABAWA Z MARIĄ KONOPNICKĄ 34,29 zł 36,00 zł
GRA W KOLORY. ZABAWY Z MUZYKĄ DLA DZIECI 18,10 zł 19,00 zł
ODPOCZNIJMY TY I JA. Słuchanki dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów wspomagające relaks 30,95 zł 32,50 zł
PIOSENKI-CUKIERKI. ZABAWY Z MUZYKĄ DLA DZIECI 10,95 zł 11,50 zł
NA DZIECIĘCĄ NUTĘ 27,89 zł 29,28 zł
BAW SIĘ ZE MNĄ WŁAŚNIE TAK 35,24 zł 37,00 zł
NASZE PIOSENKI 41,90 zł 44,00 zł
ROZWIJAM SIĘ ŚPIEWAJĄCO – Piosenki z zabawami dla dzieci 15,24 zł 16,00 zł
PIOSENKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW 30,48 zł 32,00 zł
SENSORYCZNIE WSZYSTKO GRA! 36,19 zł 38,00 zł
DANCELAND – Zabawy z piosenkami i ćwiczenia usprawniające zdolności sensoryczne 18,57 zł 19,50 zł
28 ZABAW MUZYCZNYCH 31,43 zł 33,00 zł
TAK SIĘ BAWIĄ I ŚPIEWAJĄ DZIECI (książka + 18 płyt CD) 162,86 zł 171,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • plastyka (3)

PLASTYKA – OBRAZY KONTUROWE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 30,00 zł 31,50 zł
PLASTYCZNY ŚWIAT DLA MAŁYCH I DUŻYCH PRZEDSZKOLAKÓW 20,00 zł 21,00 zł
PALUSZKOWE STEMPELKI 13,81 zł 14,50 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • zagadki (1)

CO SŁYCHAĆ? – Wierszyki opisujące dźwięki wydawane przez ludzi, zwierzęta i przedmioty 13,33 zł 14,00 zł

• PRZEDSZKOLE I NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE / • świetlica i inscenizacje (1)

JESIEŃ I ZIMA W ŚWIETLICY – Scenariusze zajęć świetlicowych 20,00 zł 21,00 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ (2)

POWIEM CI, JAK SIĘ UCZYĆ 35,24 zł 37,00 zł
WYŚNIONA MELODIA – Relaksacyjne kolorowanki... 11,90 zł 12,50 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ / • małe dziecko (5)

ŚWIAT OPOWIADANY – Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia 34,29 zł 36,00 zł
NOWY ŚWIAT OPOWIADANY – Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia 36,19 zł 38,00 zł
TEORIA UCZENIA SIĘ MUZYKI 30,00 zł 31,50 zł
Z SERCEM NA DŁONI – Masażyki relaksacyjne nie tylko dla najmłodszych 17,14 zł 18,00 zł
CO DZIECI MYŚLĄ O ŻYCIU, RELIGII I SZTUCE 22,86 zł 24,00 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ / • niemowlę i noworodek (3)

NASTOLETNIE RODZICIELSTWO – Perspektywa psychologiczna 35,24 zł 37,00 zł
TEORIA UCZENIA SIĘ MUZYKI 30,00 zł 31,50 zł
ZABAWY SŁOWNO-RUCHOWE Z NIEMOWLAKAMI 9,05 zł 9,50 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ / • ogólny rozwój (4)

ZANIM NADEJDZIE ŚMIERĆ... CZYLI ARS BENE MORIENDI 13,33 zł 14,00 zł
PSYCHOLOGIA ROZWOJU – OD DZIECKA DO DOROSŁOŚCI 132,38 zł 139,00 zł
POWIEM CI, JAK SIĘ UCZYĆ 35,24 zł 37,00 zł
UCZĘ SIĘ CIEBIE, CZŁOWIEKU – Z praktyki psychologa 45,71 zł 48,00 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ / • programy (1)

CO DZIEŃ BARDZIEJ SAMODZIELNE – Program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi dla terapeutów, nauczycieli i rodziców 14,29 zł 15,00 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ / • sport i odpoczynek (1)

WYŚNIONA MELODIA – Relaksacyjne kolorowanki... 11,90 zł 12,50 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ / • wiek dojrzały i starość (13)

ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – OWOCE – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – CZĘŚCI CIAŁA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
MYŚLĘ, MÓWIĘ, OPOWIADAM – Materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej 40,00 zł 42,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – UBRANIA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – WARZYWA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – POSIŁKI – OBIADY – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – POSIŁKI – ŚNIADANIA I KOLACJE – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZANIM NADEJDZIE ŚMIERĆ... CZYLI ARS BENE MORIENDI 13,33 zł 14,00 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom łatwy 18,10 zł 19,00 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom średni 18,57 zł 19,50 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom trudny 19,05 zł 20,00 zł
POZNAJĘ MATEMATYKĘ KROK PO KROKU. KOMPLET 37,14 zł 39,00 zł
ĆWICZENIA DLA OSÓB Z AFAZJĄ 26,67 zł 28,00 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ / • zaburzenia (1)

DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA, EMOCJI I MOWY 36,19 zł 38,00 zł

• ROZWÓJ CZŁOWIEKA OD URODZENIA PO STAROŚĆ / • zdrowie (2)

JEM INTUICYJNIE – Rewolucyjny program, który działa 18,10 zł 19,00 zł
ZOSTAĆ WEGETARIANINEM – Pełen zestaw porad dla osób pragnących przejść na zdrową, wegetariańską dietę 30,00 zł 31,50 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM (1)

CZWARTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 21,90 zł 23,00 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM / • egzamin gimnazjalny i testy (3)

NOWA MATURA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - TESTY 21,90 zł 23,00 zł
CZWARTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 21,90 zł 23,00 zł
PIĄTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 24,76 zł 26,00 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM / • godziny wychowawcze (1)

POWIEM CI, JAK SIĘ UCZYĆ 35,24 zł 37,00 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM / • inscenizacje (1)

W OBJĘCIACH MELPOMENY – (KSIĄŻKA) – Inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych 5,00 zł 5,25 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM / • języki obce / • język angielski (1)

OBRAZKOWY SŁOWNICZEK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z KRZYŻÓWKAMI 13,33 zł 14,00 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM / • język polski (7)

ĆWICZENIA JĘZYKOWE – Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej 10,48 zł 11,00 zł
BRAMA NA WCIĄŻ OTWARTA... – Ćwiczenia na podstawie fragmentów „Pana Tadeusza” 6,67 zł 7,00 zł
NIE UDAWAJ GREKA – MITOLOGIA DA SIĘ LUBIĆ 12,38 zł 13,00 zł
ODKRYWAMY SŁOWA 22,86 zł 24,00 zł
OD DESKI DO DESKI - Testy ze znajomości lektur dla uczniów klas IV-VI 24,76 zł 26,00 zł
CZWARTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 21,90 zł 23,00 zł
PIĄTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 24,76 zł 26,00 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM / • język polski / • gramatyka i ortografia (5)

ORTOGRAFIA W OBRAZKACH Ćwiczenia 13,33 zł 14,00 zł
METODYKA NAUCZANIA ORTOGRAFII – zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 4–6 20,48 zł 21,50 zł
METODYKA NAUCZANIA GRAMATYKI Z ELEMENTAMI WIEDZY O JĘZYKU – zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1–3 20,00 zł 21,00 zł
CZWARTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 21,90 zł 23,00 zł
PIĄTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI 24,76 zł 26,00 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM / • muzyka (2)

DANCELAND – Zabawy z piosenkami i ćwiczenia usprawniające zdolności sensoryczne 18,57 zł 19,50 zł
TAK SIĘ BAWIĄ I ŚPIEWAJĄ DZIECI (książka + 18 płyt CD) 162,86 zł 171,00 zł

• SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4-6), GIMNAZJUM I LICEUM / • uczeń a szkoła (2)

DOKUMENTACJA DYREKTORA SZKOŁY 20,00 zł 21,00 zł
PROGRAMY PRACY SZKOŁY 18,00 zł 18,90 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (47)

GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI – Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego 26,67 zł 28,00 zł
KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Wiosna, Lato 33,33 zł 35,00 zł
ĆWICZENIA JĘZYKOWE – Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej 10,48 zł 11,00 zł
ZESPÓŁ ASPERGERA - Kompletny przewodnik 65,00 zł 68,25 zł
OTWÓRZ SIĘ NA ŚWIAT – Programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas IV–VI 18,00 zł 18,90 zł
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY – Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – szkoła podstawowa i gimnazjum 21,90 zł 23,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – OWOCE – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – CZĘŚCI CIAŁA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? 21,90 zł 23,00 zł
MYŚLĘ, MÓWIĘ, OPOWIADAM – Materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej 40,00 zł 42,00 zł
ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – UBRANIA – Materiały do terapii afazji 13,33 zł 14,00 zł
INTENSYWNA KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA DYNAMICZNA 54,29 zł 57,00 zł
POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ – część 1 30,48 zł 32,00 zł
POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ – część 2 30,48 zł 32,00 zł
POKONAĆ OCD CZYLI ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE 46,67 zł 49,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM. KARTY PRACY 36,19 zł 38,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Arkusz monitoringu rozwoju ucznia 18,10 zł 19,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka PODRĘCZNIK część 2 27,62 zł 29,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka KARTY PRACY 37,14 zł 39,00 zł
NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE - Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD) 46,67 zł 49,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – ZADANIA DOMOWE 21,71 zł 22,80 zł
WYTĘŻ WZROK I PAMIĘĆ – Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko 11,43 zł 12,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. KARTY PRACY 14,29 zł 15,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. MATERIAŁY EDUKACYJNE ... 13,33 zł 14,00 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom łatwy 18,10 zł 19,00 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom średni 18,57 zł 19,50 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom trudny 19,05 zł 20,00 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 1 32,86 zł 34,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 2 31,90 zł 33,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 3 30,95 zł 32,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 4 32,38 zł 34,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM EDUKACYJNY 8,19 zł 8,60 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - KARTY PRACY 40,00 zł 42,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - PIOSENKI I ZABAWY 40,72 zł 42,76 zł
SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z AUTYZMEM W KONTEKŚCIE PRAWNYM 34,29 zł 36,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 – ZADANIA DOMOWE 22,67 zł 23,80 zł
ZESPÓŁ ASPERGERA A SEKSUALNOŚĆ 37,14 zł 39,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - PREZENTACJE 22,26 zł 23,37 zł
INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 13,81 zł 14,50 zł
ODKRYWAMY SŁOWA 22,86 zł 24,00 zł
NIKODEM IDZIE DO SZKOŁY 13,33 zł 14,00 zł
W POGONI ZA CHŁOPCEM, CO MA PIĘĆ DŁONI 12,86 zł 13,50 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Podręcznik część 1 29,52 zł 31,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Podręcznik część 2 30,48 zł 32,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Zadania domowe 19,52 zł 20,50 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Karty pracy 38,10 zł 40,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Piosenki i zabawy 42,74 zł 44,88 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • autyzm i zespół Aspergera (spektrum autyzmu) (22)

GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI – Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego 26,67 zł 28,00 zł
ZESPÓŁ ASPERGERA - Kompletny przewodnik 65,00 zł 68,25 zł
UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Emocje i gesty 29,52 zł 31,00 zł
UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Mówienie i myślenie 28,57 zł 30,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka PODRĘCZNIK część 2 27,62 zł 29,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka KARTY PRACY 37,14 zł 39,00 zł
NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE - Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD) 46,67 zł 49,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – ZADANIA DOMOWE 21,71 zł 22,80 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM EDUKACYJNY 8,19 zł 8,60 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - KARTY PRACY 40,00 zł 42,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - PIOSENKI I ZABAWY 40,72 zł 42,76 zł
SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z AUTYZMEM W KONTEKŚCIE PRAWNYM 34,29 zł 36,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 – ZADANIA DOMOWE 22,67 zł 23,80 zł
ZESPÓŁ ASPERGERA A SEKSUALNOŚĆ 37,14 zł 39,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - PREZENTACJE 22,26 zł 23,37 zł
POKAŻ MI MÓJ MAŁY ŚWIAT – Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem 37,14 zł 39,00 zł
LOGISTYKA AUTYZMU 32,38 zł 34,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Podręcznik część 1 29,52 zł 31,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Podręcznik część 2 30,48 zł 32,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Zadania domowe 19,52 zł 20,50 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Karty pracy 38,10 zł 40,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Piosenki i zabawy 42,74 zł 44,88 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • demencja (3)

DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom łatwy 18,10 zł 19,00 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom średni 18,57 zł 19,50 zł
DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE! Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku. Poziom trudny 19,05 zł 20,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • diagnozowanie (2)

DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM. KARTY PRACY 36,19 zł 38,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM Arkusz monitoringu rozwoju ucznia 18,10 zł 19,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • gry i zabawy dla osób niepełnosprawnych (1)

GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI – Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego 26,67 zł 28,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy (30)

KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Wiosna, Lato 33,33 zł 35,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Jesień 31,43 zł 33,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Zima 30,48 zł 32,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Wiosna 29,52 zł 31,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Lato 32,38 zł 34,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM. KARTY PRACY 36,19 zł 38,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka PODRĘCZNIK część 2 27,62 zł 29,00 zł
BOŻE NARODZENIE (miękka teczka) – Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 29,52 zł 31,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. KARTY PRACY 14,29 zł 15,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. MATERIAŁY EDUKACYJNE ... 13,33 zł 14,00 zł
PLASTYKA – OBRAZY KONTUROWE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 30,00 zł 31,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 3 30,95 zł 32,50 zł
MATEMATYKA – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – CZĘŚĆ 1 32,38 zł 34,00 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 4 32,38 zł 34,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM EDUKACYJNY 8,19 zł 8,60 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO JA – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 31,43 zł 33,00 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO MY – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 35,24 zł 37,00 zł
KARTKA Z KALENDARZA – Zestaw tematycznych kart pracy 27,62 zł 29,00 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO ŚWIAT – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 33,33 zł 35,00 zł
ZNAJOMY – NIEZNAJOMY – Karty pracy 25,24 zł 26,50 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Podręcznik część 1 29,52 zł 31,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Podręcznik część 2 30,48 zł 32,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 1 – Karty pracy 33,33 zł 35,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 2 – Karty pracy 29,52 zł 31,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Zadania domowe 19,52 zł 20,50 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Karty pracy 38,10 zł 40,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 3 – Karty pracy 31,43 zł 33,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 4 – Karty pracy 32,38 zł 34,00 zł
POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT – Przewodnik dla nauczyciela (książka + 2 płyty CD) 31,71 zł 33,30 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Etap zdania – Piosenki i zabawy 42,74 zł 44,88 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy / • Co dzień naprzód! (3)

CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO JA – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 31,43 zł 33,00 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO MY – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 35,24 zł 37,00 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO ŚWIAT – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 33,33 zł 35,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy / • Inne karty (6)

DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. KARTY PRACY 30,48 zł 32,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM. KARTY PRACY 36,19 zł 38,00 zł
BOŻE NARODZENIE (miękka teczka) – Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 29,52 zł 31,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. KARTY PRACY 14,29 zł 15,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. MATERIAŁY EDUKACYJNE ... 13,33 zł 14,00 zł
PLASTYKA – OBRAZY KONTUROWE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 30,00 zł 31,50 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy / • Ja i mój świat (4)

JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka PODRĘCZNIK część 2 27,62 zł 29,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka KARTY PRACY 37,14 zł 39,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – ZADANIA DOMOWE 21,71 zł 22,80 zł
JA I MÓJ ŚWIAT – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM EDUKACYJNY 8,19 zł 8,60 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy / • Ja i mój świat 2 (5)

JA I MÓJ ŚWIAT – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – PROGRAM EDUKACYJNY 8,19 zł 8,60 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - KARTY PRACY 40,00 zł 42,00 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - PIOSENKI I ZABAWY 40,72 zł 42,76 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 – ZADANIA DOMOWE 22,67 zł 23,80 zł
JA I MÓJ ŚWIAT 2 - PREZENTACJE 22,26 zł 23,37 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy / • Matematyka (2)

MATEMATYKA – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – CZĘŚĆ 1 32,38 zł 34,00 zł
MATEMATYKA – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – CZĘŚĆ 2 35,24 zł 37,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy / • Uczę się z kartami pracy (4)

UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 1 32,86 zł 34,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 2 31,90 zł 33,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 3 30,95 zł 32,50 zł
UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 4 32,38 zł 34,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy / • komplet 1 - Karty pracy (1)

KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Wiosna, Lato 33,33 zł 35,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • karty pracy / • komplet 2 - Funkcjonowanie osobiste i społeczne - karty pracy (4)

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Jesień 31,43 zł 33,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Zima 30,48 zł 32,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Wiosna 29,52 zł 31,00 zł
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – KARTY PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Lato 32,38 zł 34,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • mózgowe porażenie dziecięce (1)

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TEORII I PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ 25,71 zł 27,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • niepełnosprawność intelektualna (3)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? 21,90 zł 23,00 zł
DYDAKTYKA SPECJALNA – wybrane zagadnienia 31,43 zł 33,00 zł
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. PODRĘCZNIK DLA CELÓW WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH 45,71 zł 48,00 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • programy (3)

OTWÓRZ SIĘ NA ŚWIAT – Programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – dla klas IV–VI 18,00 zł 18,90 zł
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY – Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – szkoła podstawowa i gimnazjum 21,90 zł 23,00 zł
INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 13,81 zł 14,50 zł

• TERAPIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ / • terapia w praktyce (2)

UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Emocje i gesty 29,52 zł 31,00 zł
UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Mówienie i myślenie 28,57 zł 30,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA (22)

KRAMIK – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 13,81 zł 14,50 zł
WYMOWA NA MEDAL – Ćwiczenia logopedyczne utrwalające wymowę głoski L 9,52 zł 10,00 zł
PRZYGODY FRYDERYKI, CZYLI BAJKI TERAPEUTYCZNE 10,00 zł 10,50 zł
INKLUZJA EDUKACYJNA A PEDAGOGIKA LECZNICZA 17,62 zł 18,50 zł
MYŚLĘ, ROZWIĄZUJĘ I... WIEM! – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1–3 15,71 zł 16,50 zł
MYŚLĘ, ROZWIĄZUJĘ I... WIEM! – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4–6 14,29 zł 15,00 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADAWANE PRZEZ NAUCZYCIELI. FORMULARZE, LISTY KONTROLNE I PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW. 16,19 zł 17,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych 11,43 zł 12,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. KARTY PRACY 30,48 zł 32,00 zł
DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. Arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego 16,19 zł 17,00 zł
WYTĘŻ WZROK I PAMIĘĆ – Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko 11,43 zł 12,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. KARTY PRACY 14,29 zł 15,00 zł
POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY. MATERIAŁY EDUKACYJNE ... 13,33 zł 14,00 zł
100 I WIĘCEJ POMYSŁÓW JAK POMÓC DZIECKU Z DYSLEKSJĄ 24,76 zł 26,00 zł
ARTETERAPIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 30,48 zł 32,00 zł
POZNAJĘ MATEMATYKĘ KROK PO KROKU. KOMPLET 37,14 zł 39,00 zł
BAJECZNE MIKSTURY - CZYLI BAJKI PSYCHOTERAPEUTYCZNE, PSYCHOEDUKACYJNE I RELAKSACYJNE 20,00 zł 21,00 zł
NIE SEPLENIĘ - PROGRAM TERAPII SYGMATYZMU 17,14 zł 18,00 zł
DZIENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I WYRÓWNAWCZYCH 15,24 zł 16,00 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO MY – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 35,24 zł 37,00 zł
WYŚNIONA MELODIA – Relaksacyjne kolorowanki... 11,90 zł 12,50 zł
CO DZIEŃ NAPRZÓD! OTO ŚWIAT – Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 33,33 zł 35,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • Metoda Dobrego Startu (3)

METODA DOBREGO STARTU we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej 35,24 zł 37,00 zł
METODA DOBREGO STARTU. OD GŁOSKI DO SŁOWA 35,24 zł 37,00 zł
METODA DOBREGO STARTU – PIOSENKI DO RYSOWANIA – Podręcznik + płyta CD 25,86 zł 27,15 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • arteterapia (5)

ROZWOJOWA KRESKA –Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii 11,43 zł 12,00 zł
ARTETERAPIA – Szczęśliwy świat tworzenia 32,38 zł 34,00 zł
ARTETERAPIA. PODRĘCZNIK 74,29 zł 78,00 zł
ARTETERAPIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 30,48 zł 32,00 zł
ROZWOJOWE WZGÓRZE 10,95 zł 11,50 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • biblioterapia i bajkoterapia (2)

PRZYGODY FRYDERYKI, CZYLI BAJKI TERAPEUTYCZNE 10,00 zł 10,50 zł
BAJECZNE MIKSTURY - CZYLI BAJKI PSYCHOTERAPEUTYCZNE, PSYCHOEDUKACYJNE I RELAKSACYJNE 20,00 zł 21,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • dyktanda graficzne (1)

POCZTÓWKOWE I INNE DYKTANDA GRAFICZNE 12,38 zł 13,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • dyskalkulia (4)

LUBIĘ LICZYĆ 9,52 zł 10,00 zł
DYSKALKULIA 31,43 zł 33,00 zł
POZNAJĘ MATEMATYKĘ KROK PO KROKU. KOMPLET 37,14 zł 39,00 zł
PALUSZKOWA TABLICZKA MNOŻENIA 26,67 zł 28,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • dysleksja (1)

100 I WIĘCEJ POMYSŁÓW JAK POMÓC DZIECKU Z DYSLEKSJĄ 24,76 zł 26,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • dysleksja / • terapia (5)

100 I WIĘCEJ POMYSŁÓW JAK POMÓC DZIECKU Z DYSLEKSJĄ 24,76 zł 26,00 zł
ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI. CH - H 14,29 zł 15,00 zł
ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI. Ó - U 15,24 zł 16,00 zł
ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI. RZ - Ż 15,24 zł 16,00 zł
ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI. ZMIĘKCZENIA 13,33 zł 14,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • emocje (8)

UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Emocje i gesty 29,52 zł 31,00 zł
POZNAJEMY EMOCJE – Zestaw I – radość i smutek 30,95 zł 32,50 zł
POZNAJEMY EMOCJE – Zestaw II – życzliwość i gniew 30,48 zł 32,00 zł
POZNAJEMY EMOCJE – Zestaw III – duma i wstyd 30,00 zł 31,50 zł
POZNAJEMY EMOCJE – Zestaw IV – strach i wstręt 30,00 zł 31,50 zł
UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Mówienie i myślenie 28,57 zł 30,00 zł
CO SŁYCHAĆ WOKÓŁ NAS? ROZPOZNAWANIE DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ LUDZI 33,33 zł 35,00 zł
W POGONI ZA CHŁOPCEM, CO MA PIĘĆ DŁONI 12,86 zł 13,50 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • integracja sensoryczna (18)

GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI – Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego 26,67 zł 28,00 zł
WZROK I SŁUCH – zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej 36,19 zł 38,00 zł
DYSFUNKCJE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym 18,10 zł 19,00 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADAWANE PRZEZ NAUCZYCIELI. FORMULARZE, LISTY KONTROLNE I PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW. 16,19 zł 17,00 zł
TWORZENIE WIĘZI POPRZEZ INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ 37,14 zł 39,00 zł
NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE - Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD) 46,67 zł 49,00 zł
ZABAWY Z RYŻEM 14,29 zł 15,00 zł
DZIECKO A INTEGRACJA SENSORYCZNA 45,71 zł 48,00 zł
SENSORYCZNY, PIĘKNY ŚWIAT 12,86 zł 13,50 zł
ZMYSŁY W KOMUNIKACJI – część 1 24,76 zł 26,00 zł
KRĘĆ SIĘ, BIEGAJ, BAW SIĘ Z NAMI – Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej 26,67 zł 28,00 zł
UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY 31,43 zł 33,00 zł
SENSORYCZNIE WSZYSTKO GRA! 36,19 zł 38,00 zł
DZIECI W ŚWIECIE DOZNAŃ 65,71 zł 69,00 zł
DANCELAND – Zabawy z piosenkami i ćwiczenia usprawniające zdolności sensoryczne 18,57 zł 19,50 zł
101 ĆWICZEŃ, GIER I ZABAW 25,71 zł 27,00 zł
28 ZABAW MUZYCZNYCH 31,43 zł 33,00 zł
POZNAJĘ ŚWIAT ZMYSŁAMI 30,00 zł 31,50 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • koncentracja i spostrzegawczość (7)

UWAGA! KONCENTRUJĘ SIĘ! – Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów klas IV–VI 15,71 zł 16,50 zł
UWAGA! KONCENTRUJĘ SIĘ! – Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów liceum i technikum 14,76 zł 15,50 zł
WYTĘŻ WZROK I PAMIĘĆ – Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko 11,43 zł 12,00 zł
POCZTÓWKOWE I INNE DYKTANDA GRAFICZNE 12,38 zł 13,00 zł
UZUPEŁNIANKI GRAFICZNE 14,76 zł 15,50 zł
ODSZUKAJ I NAZWIJ – Zabawy utrwalające wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego 31,43 zł 33,00 zł
ODSZUKAJ I NAZWIJ – Zabawy utrwalające wymowę głosek r, l, li, k, ki, g, gi 30,95 zł 32,50 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • leworęczność (2)

NA DWIE RĘCE. ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE 13,33 zł 14,00 zł
MÓJ PROFIL DOMINACJI – Obrazkowy test do badania lateralizacji u dzieci i dorosłych 24,76 zł 26,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • percepcja słuchowa (10)

CO SŁYCHAĆ? – Wierszyki opisujące dźwięki wydawane przez ludzi, zwierzęta i przedmioty 13,33 zł 14,00 zł
GDZIE JESTEŚ, JĘZYCZKU? – 30 zabawnych wierszyków usprawniających narządy mowy dziecka 10,48 zł 11,00 zł
WZROK I SŁUCH – zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej 36,19 zł 38,00 zł
KALAMBURY wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej 11,43 zł 12,00 zł
DETEKTYW SŁUCHOWY – Ćwiczenia językowo-słuchowe 9,05 zł 9,50 zł
KOŁO UCHA BRZĘCZY BĄK – Materiały do ćwiczeń percepcji słuchowej i wzrokowej 29,52 zł 31,00 zł
CO SŁYCHAĆ WOKÓŁ NAS? ROZPOZNAWANIE DŹWIĘKÓW WYDAWANYCH PRZEZ LUDZI 33,33 zł 35,00 zł
NA MOJE OKO I UCHO 37,14 zł 39,00 zł
HISTORYJKI SŁUCHOWE I DŹWIĘKI 26,67 zł 28,00 zł
KTO POSŁUCHA, TEN USŁYSZY 27,90 zł 29,30 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • percepcja wzrokowa (8)

SYLABOWE OKIENKA – Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy 18,10 zł 19,00 zł
SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ – Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania 11,90 zł 12,50 zł
KALAMBURY wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej 11,43 zł 12,00 zł
KOŁO UCHA BRZĘCZY BĄK – Materiały do ćwiczeń percepcji słuchowej i wzrokowej 29,52 zł 31,00 zł
SUPEROKO. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację ruchowo-wzrokową i orientację przestrzenną dla dzieci i dorosłych 12,38 zł 13,00 zł
NA MOJE OKO I UCHO 37,14 zł 39,00 zł
POD LUPĄ – Karty do utrwalania wymowy głosek syczących 31,43 zł 33,00 zł
POZNAJĘ ŚWIAT PRZECIWIEŃSTW 28,10 zł 29,50 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • psychoterapia i inne terapie (7)

INTENSYWNA KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA DYNAMICZNA 54,29 zł 57,00 zł
TERAPIA RELACYJNA W PRAKTYCE PSYCHOTERAPII 55,24 zł 58,00 zł
POKONAĆ OCD CZYLI ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE 46,67 zł 49,00 zł
WSPÓŁTWORZENIE ZMIANY. SKUTECZNE TECHNIKI TERAPII DYNAMICZNEJ 74,29 zł 78,00 zł
TERAPIA DEPRESJI SKONCENTROWANA NA EMOCJACH 62,86 zł 66,00 zł
TERAPIA TRAUMY. TEORIA I PRAKTYKA TERAPII OPARTEJ NA DOWODACH 74,29 zł 78,00 zł
TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH 25,71 zł 27,00 zł

• TERAPIA PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA / • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne (4)

KRAMIK – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 13,81 zł 14,50 zł
MYŚLĘ, ROZWIĄZUJĘ I... WIEM! – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1–3 15,71 zł 16,50 zł
MYŚLĘ, ROZWIĄZUJĘ I... WIEM! – Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4–6 14,29 zł 15,00 zł
PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH ORAZ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1–3 Z TRUDNOŚCIAMI W LICZENIU I ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH 12,86 zł 13,50 zł

• WYDAWNICTWO HARMONIA UNIVERSALIS (56)

GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ INTERWENCJI – Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego 26,67 zł 28,00 zł
NLP W LOGOPEDII 22,86 zł 24,00 zł
JEM INTUICYJNIE – Rewolucyjny program, który działa 18,10 zł 19,00 zł
PRAKTYCZNA INTERWENCJA W JĄKANIU WCZESNODZIECIĘCYM 53,33 zł 56,00 zł
ZESPÓŁ ASPERGERA - Kompletny przewodnik 65,00 zł 68,25 zł
CO DZIEŃ BARDZIEJ SAMODZIELNE – Program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi dla terapeutów, nauczycieli i rodziców 14,29 zł 15,00 zł
WZROK I SŁUCH – zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej 36,19 zł 38,00 zł
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? 21,90 zł 23,00 zł
DYSFUNKCJE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym 18,10 zł 19,00 zł
PSYCHOPACI – sprawcy przestępstw seksualnych 33,33 zł 35,00 zł
NASTOLETNIE RODZICIELSTWO – Perspektywa psychologiczna 35,24 zł 37,00 zł
INTENSYWNA KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA DYNAMICZNA 54,29 zł 57,00 zł
PSYCHOLOGIA COACHINGU BIZNESOWEGO 31,43 zł 33,00 zł
TERAPIA RELACYJNA W PRAKTYCE PSYCHOTERAPII 55,24 zł 58,00 zł
INKLUZJA EDUKACYJNA A PEDAGOGIKA LECZNICZA 17,62 zł 18,50 zł
SENSY I BEZSENSY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 30,48 zł 32,00 zł
BIOMEDYCZNE PODSTAWY LOGOPEDII 60,00 zł 63,00 zł
MEDYCYNA CZY MAGIA? – Akademicka wiedza medyczna wobec alternatywnych metod leczenia 22,86 zł 24,00 zł
DYDAKTYKA SPECJALNA – wybrane zagadnienia 31,43 zł 33,00 zł
METODA DOBREGO STARTU we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej 35,24 zł 37,00 zł
STRES W ORGANIZACJI 31,43 zł 33,00 zł
DIAGNOSTYKA ZAWROTÓW GŁOWY I ZABURZEŃ RÓWNOWAGI 46,67 zł 49,00 zł
POKONAĆ OCD CZYLI ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE 46,67 zł 49,00 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADAWANE PRZEZ NAUCZYCIELI. FORMULARZE, LISTY KONTROLNE I PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW. 16,19 zł 17,00 zł
WSPÓŁTWORZENIE ZMIANY. SKUTECZNE TECHNIKI TERAPII DYNAMICZNEJ 74,29 zł 78,00 zł
TERAPIA DEPRESJI SKONCENTROWANA NA EMOCJACH 62,86 zł 66,00 zł
TWORZENIE WIĘZI POPRZEZ INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ 37,14 zł 39,00 zł
NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE - Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników (z płytą CD) 46,67 zł 49,00 zł
RAZEM UCZYMY SIĘ MÓWIĆ - Przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkolnych 53,33 zł 56,00 zł
ZABURZENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI Z PORODÓW PRZEDWCZESNYCH. DIAGNOZA I EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH 21,90 zł 23,00 zł
ARTETERAPIA. PODRĘCZNIK 74,29 zł 78,00 zł
PODRĘCZNY LEKSYKON LOGOPEDYCZNY 43,81 zł 46,00 zł
100 I WIĘCEJ POMYSŁÓW JAK POMÓC DZIECKU Z DYSLEKSJĄ 24,76 zł 26,00 zł
ARTETERAPIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 30,48 zł 32,00 zł
METODOLOGIA BADAŃ LOGOPEDYCZNYCH Z PERSPEKTYWY TEORII I PRAKTYKI 55,24 zł 58,00 zł
TERAPIA TRAUMY. TEORIA I PRAKTYKA TERAPII OPARTEJ NA DOWODACH 74,29 zł 78,00 zł
DYSKALKULIA 31,43 zł 33,00 zł
TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH 25,71 zł 27,00 zł
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. PODRĘCZNIK DLA CELÓW WYCHOWAWCZYCH I EDUKACYJNYCH 45,71 zł 48,00 zł
OBLICZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 26,67 zł 28,00 zł
CHIRURGIA UCHA I KOŚCI SKRONIOWEJ. PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI DLA OTOLARYNGOLOGÓW 44,76 zł 47,00 zł
DZIECKO A INTEGRACJA SENSORYCZNA 45,71 zł 48,00 zł
STALINIZM I NAZIZM. PORÓWNANIE DYKTATUR 40,95 zł 43,00 zł
SURDOLOGOPEDIA. TEORIA I PRAKTYKA 58,10 zł 61,00 zł
WCZESNA INTERWENCJA W LOGOPEDII 22,38 zł 23,50 zł
SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z AUTYZMEM W KONTEKŚCIE PRAWNYM 34,29 zł 36,00 zł
Kiddy CAT – Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym 14,00 zł 14,70 zł
POLACY W ISLANDII 26,67 zł 28,00 zł
ZESPÓŁ ASPERGERA A SEKSUALNOŚĆ 37,14 zł 39,00 zł
PSYCHOLOGIA ROZWOJU – OD DZIECKA DO DOROSŁOŚCI 132,38 zł 139,00 zł
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TEORII I PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ 25,71 zł 27,00 zł
WIEDZA O JĘZYKU POLSKIM DLA LOGOPEDÓW 20,95 zł 22,00 zł
ZACZNIJ OD SAMOGŁOSKI – Samogłoska w logopedii artystycznej 44,76 zł 47,00 zł
ZMYSŁY W KOMUNIKACJI – część 1 24,76 zł 26,00 zł
POKONAĆ DYSPRAKSJĘ 24,76 zł 26,00 zł
DOKUMENTOWANIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 21,90 zł 23,00 zł

• WYDAWNICTWO JÓZEF CZĘŚCIK (10)

ZAGADKI O WSPÓŁCZESNYCH POLAKACH 5,52 zł 5,80 zł
PUTINIZM 34,29 zł 36,00 zł
ZANIM NADEJDZIE ŚMIERĆ... CZYLI ARS BENE MORIENDI 13,33 zł 14,00 zł
10 ZALET WYBITNYCH PRZYWÓDCÓW 26,67 zł 28,00 zł
MIŁOSNE SPRAWKI PAPIEŻY 18,10 zł 19,00 zł
GITANJALI. PIEŚNI OFIARNE 17,14 zł 18,00 zł
WATYKAN SP. Z O.O. 31,43 zł 33,00 zł
RAZZMATAZZ 20,00 zł 21,00 zł
UCZĘ SIĘ CIEBIE, CZŁOWIEKU – Z praktyki psychologa 45,71 zł 48,00 zł
MODERN ROMANCE – Miłość w czasach Internetu 34,19 zł 35,90 zł

• ŚWIĄTECZNE PROPOZYCJE (2)

BOŻE NARODZENIE (miękka teczka) – Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 29,52 zł 31,00 zł
PUSZEK, PUSZKA I ŚWIĘTA 10,48 zł 11,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl