Logopedia Wybrane aspekty
55,00 zł
Na stanie
Brak na stanie
Redakcja naukowa
Milewski Stanisław,
Kaczorowska-Bray Katarzyna

LOGOPEDIA – Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki

 

Redakcja naukowa:

Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray

 

Niniejsza publikacja prezentuje interdyscyplinarne podejście do logopedii. Poszczególne rozdziały, których autorami są zarówno teoretycy, jak i praktycy, poświęcone są historii i teorii logopedii, zagadnieniom patologii języka dzieci, zaburzeniom mowy o podłożu neurologicznym, problemom związanym z czytaniem i pisaniem, surdologopedii oraz tematowi wykorzystania komputera w praktyce terapii mowy.

 

„Logopedia – wybrane aspekty historii, teorii i praktyki” to pierwszy tom serii Logopedia XXI Wieku, wydany dzięki współpracy Harmonii Universalis i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 

Patronat:

 

Usunięto obraz.      Usunięto obraz.
 

 

 Rozdział 1

Stanisław Milewski

Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim

 

Rozdział 2

Danuta Emiluta-Rozya

Historia logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Rozdział 3

Ewa Hartman, Urszula Bartosiewicz

Interdyscyplinarność logopedii – szkoła wrocławska

 

Rozdział 4

Stanisław Grabias

O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania

 

Rozdział 5

Maria Kielar-Turska

Sprawności językowe i komunikacyjne a inne funkcje psychiczne

 

Rozdział 6

Edward Łuczyński

Gramatyka a logopedia

 

Rozdział 7

Danuta Pluta-Wojciechowska

Patofonetyka – nowy przedmiot kształcenia czy nowe ujęcie „starych tematów”?

 

Rozdział 8

Barbara Kamińska

Miejsce logopedii artystycznej w systemie kształcenia logopedów

 

Rozdział 9

Jacek Jarosław Błeszyński, Agnieszka Hamerlińska-Latecka

Rodzic czynnikiem warunkującym skuteczność terapii logopedycznej

 

Rozdział 10

Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray

SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy

 

Rozdział 11

Joanna Gruba

Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym - analiza badań

 

Rozdział 12

Ewa Binkuńska

Procesy definiowania u dzieci cztero-, sześcio- i ośmioletnich

 

Rozdział 13

Alina Maciejewska

Sprawność definiowania w rozwoju mowy i niektórych jej zaburzeniach

 

Rozdział 14

Marta Wysocka

Percepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań dzieci pięcio-siedmioletnich

 

Rozdział 15

Anna Walencik-Topiłko

Ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej – wskazówki metodyczne oraz omówienie przykładów

 

Rozdział 16

Małgorzata Rocławska-Daniluk

Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej

 

Rozdział 17

Dariusz Okrzesik, Joanna Piórko, Barbara Makarczuk

Logopedyczne badania przesiewowe 6-latków – Sopot 2004–2010

 

Rozdział 18.

Róża Sobocińska

Dobór metody w terapii osób jąkających się

Dodatek – Elżbieta Haponiuk, Róża Sobocińska, Halina Waszczuk

Sytuacja terapeutyczna osób jąkających się w odniesieniu do ich wieku

 

Rozdział 19

Anna Kołaczkowska

Logopeda w ogrodzie kultury

 

Rozdział 20

Jolanta Panasiuk

Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją

 

Rozdział 21

Aneta Domagała

Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne

 

Rozdział 22

Urszula Mirecka

Ocena płaszczyzny suprasegmentalnej ciągu fonicznego w dyzartrii

 

Rozdział 23

Elżbieta M. Minczakiewicz

Nabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą okołoporodowych urazów i uszkodzeń neurologicznych

 

Rozdział 24

Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ewa Czaplewska

Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka

 

Rozdział 25

Mirosław Michalik

Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym

 

Rozdział 26

Izabela Olejniczak-Pachulska, Katarzyna Urbańska

Powodzenie terapii osób z afazją a wsparcie systemowe

 

Rozdział 27

Ewa Bartczak, Jan Kochanowski

Afazja wzgórzowa. Opis przypadku

 

Rozdział 28

Jagoda Cieszyńska

Zaburzenia linearności - podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu

 

Rozdział 29

Maria Przybysz-Piwko

Aspekt logopedyczny w opisie i interpretacji błędów w pisaniu jako jednej z form komunikacji językowej

 

Rozdział 30

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat

 

Rozdział 31

Marta Korendo

Dysleksja paradygmatyczna i syntagmatyczna – przykłady błędów w zapisach dzieci

 

Rozdział 32

Alicja Giermakowska

Kształtowanie morfologicznej kompetencji językowej u dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania (profilaktyka/korekcja dysleksji i dysortografii)

 

Rozdział 33

Małgorzata Wizjan, Barbara Ostapiuk

Niepowodzenia szkolne a glottodydaktyka. Studium przypadku

 

Rozdział 34

Ewa Muzyka-Furtak

Terapia surdologopedyczna w ujęciu komunikacyjnym

 

Rozdział 35

Zdzisława Orłowska-Popek

Trudności uczniów niesłyszących w językowym opisie uczuć

 

Rozdział 36

Helena Liwo

(Nie)słyszący jako wyzwanie dla współczesnej surdologopedii

 

Rozdział 37

Katarzyna Szady

Wykorzystanie autorskich programów w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych

 

Rozdział 38

Joanna Jatkowska

Logopedia w internecie

 

Objętość
480 stron
Serie produktów
Format
B5
Oprawa
Twarda
ISBN
9788377440179
Redakcja naukowa
Milewski Stanisław,
Kaczorowska-Bray Katarzyna

Zostaw opinie

Restricted HTML

  • Dozwolone znaczniki HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki