Zostań Autorem

Grupa Wydawnicza Harmonia zaprasza do współpracy Autorów książek edukacyjnych i terapeutycznych, podręczników i kart pracy oraz wszelkich pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Propozycje wydawnicze przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. Prosimy o ich przysyłanie na adres: redakcja@harmonia.edu.pl  wraz z wypełnionym kwestionariuszem autorskim.

Prosimy o przysyłanie całości książki lub jej obszernego i reprezentatywnego fragmentu. Na jego podstawie kolegium redakcyjne podejmie decyzję o zakwalifikowaniu propozycji do wydania, o czym Autor zostanie poinformowany drogą mailową. Jednocześnie informujemy, że kolegium będzie rozpatrywać wyłącznie materiały wpisujące się w profil tematyczny Wydawnictwa Harmonia oraz przygotowane zgodnie z wytycznymi Wydawnictwa.

Po przyjęciu propozycji do wydania Wydawnictwo skontaktuje się z Autorem w celu podpisania umowy wydawniczej, a następnie rozpocznie prace nad redakcją i opracowaniem graficznym książki. Na każdym z tych etapów pozostajemy w kontakcie i we współpracy z Autorem.