Chcesz wiedzieć więcej? O szczegóły oferty zapytaj naszego

KONSULTANTA EDUKACYJNEGO!

Kontakty znajdziesz na naszej stronie internetowej:

https://harmonia.edu.pl/pl/konsultant-edukacyjny

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Głos - zaopiekuj się nim. Emisja głosu w praktyce

Szkolenie przygotowane z myślą o wszystkich osobach pracujących głosem, a szczególnie o nauczycielach, pedagogach i terapeutach.

Dr Anna Walencik-Topiłko przybliży możliwości zastosowania ćwiczeń emisyjnych na co dzień oraz wyjaśni, jak dbać o własny głos, aby posłużył nam jak najdłużej. 

Program:

 • Wprowadzenie do tematu: jaki wpływ my mamy na nasz głos?
 • Czynniki wewnątrz- i zewnątrzpochodne wpływające na zdrowie i jakość głosu.
 • Krótki przegląd ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Co z tą przeponą?
 • Jak mówić, by się nie męczyć?
 • Po co nam ruchome artykulatory? 

Anna Walencik-Topiłko – językoznawca, logopeda, doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Jak rozpoznać i reagować na symptomy depresji u uczniów?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych.

Program:

 • czym jest depresja;
 • rozpoznawanie symptomów depresji w środowisku szkolnym;
 • postępowanie z dzieckiem, u którego są podejrzenia dot. depresji i myśli;
 • postępowanie z dzieckiem, u którego potwierdzono depresję;
 • współpraca z rodzicami dziecka w depresji i z myślami samobójczymi.

Krzysztof Tokarski – psycholog, wykładowca, ojciec dwójki chłopców, w tym jednego z zespołem Aspergera. Prowadzi gabinet psychologiczny, a od 15 lat również szkolenia. Autor bloga "autyzm i życie z zespołem Aspergera".

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Jak zbudować relację terapeutyczną z dzieckiem

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, rodziców i studentów.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie budowania pozytywnej relacji terapeutycznej z dzieckiem.

Uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak najlepiej przygotować się do spotkania
 • i na czym się skupić,
 • poznają skuteczne sposoby budowania relacji z dziećmi prezentującymi różnego rodzaju zaburzenia i wyzwania rozwojowe,
 • otrzymają praktyczne wskazówki do wykorzystania
 • w swojej codziennej pracy terapeutycznej.

Joanna Węglarz – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, trener TUS, wykładowca akademicki, terapeutka EMDR, socjoterapeutka.

Dorota Bentkowska – psycholog, socjoterapeuta, trener TUS.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Komunikacja z rodzicem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w konfliktowych sytuacjach

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Biorąc udział w szkoleniu, dowiesz się:

 • w jaki sposób komunikować rodzicom naszych podopiecznych trudne informacje;
 • jak udzielać wsparcia rodzicom dzieci ze SPE?
 • czy możliwe jest stworzenie koalicji na rzecz dziecka?
 • w jaki sposób zachować zimną krew i dobre mniemanie o sobie, kiedy robi się naprawdę gorąco?
 • jak współpracować, kiedy przed nami stoi rodzic roszczeniowy, wyczerpany, zniechęcony, zbuntowany, niezainteresowany?

Danuta Kuźnik - pedagog terapeuta, logopeda, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, filolog, Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Logopedyczne badania przesiewowe: organizacja, przebieg, narzędzia... i co dalej?

Szkolenie skierowane jest do logopedów pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Badania przesiewowe są rodzajem diagnozy, którą często logopeda wykonuje cyklicznie w swojej pracy. By były sprawnie przeprowadzone, wymagają specyficznej organizacji pracy i określonych narzędzi diagnostycznych. W trakcie webinarium zostanie omówiony tok postępowania w badaniu oraz to, jakie kroki powinien podjąć logopeda po jego przeprowadzeniu.

Anna Walencik-Topiłko – językoznawca, logopeda, doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze SPE

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza do osób pracujących w szkołach masowych i integracyjnych.

Kurs składa się z dwóch lekcji:

 • Część 1: Uczeń z Zespołem Aspergera, a uczeń ze spektrum autyzmu
 • Część 2: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Po odbyciu szkolenia uczestnik:

 • pozna cele i zadania kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z autyzmem i z zespołem Aspergera;
 • pozna charakterystykę zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • dowie się jakie są najczęstsze różnice w sposobie funkcjonowania uczniów z diagnozą autyzmu i z diagnozą zespołu Aspergera;
 • zapozna się z metodami aktywizującymi oraz wstępnie będzie potrafił zaplanować

i przeprowadzić zajęcia z ich wykorzystaniem.

Aleksandra Sadowska-Krajewska – nauczyciel, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeutka. Współzałożycielka fundacji „Iskra Pomocy” oraz „Spokojne jutro”.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Metody terapeutyczne w pracy z uczniem ze SPE

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza do osób pracujących w szkołach masowych i integracyjnych.

Kurs składa się z dwóch lekcji:

 • Część 1 Charakterystyka ucznia ze SPE
 • Część 2 Metody pracy terapeutycznej

Po odbyciu szkolenia uczestnik:

 • zdobędzie podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze SPE;
 • zdobędzie podstawową wiedzę na temat metodyki pracy wychowawczo – opiekuńczej oraz norm, procedur i dobrych praktyk wspierania ucznia ze SPE;
 • zapozna się z poszczególnymi metodami pracy z uczniem ze SPE.

Aleksandra Sadowska-Krajewska – nauczyciel, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeutka. Współzałożycielka fundacji „Iskra Pomocy” oraz „Spokojne jutro”.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Najpierw dobre przygotowanie, a potem łatwa nauka czytania

Szkolenie przygotowane z myślą nauczycielach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają następujące informacje:

 • co dziecko powinno umieć, zanim zacznie uczyć się czytać;
 • co to znaczy, że litery bywają „znajomymi z widzenia" i dlaczego nie powinno tak być;
 • jak możemy uczyć czytania liter, a jak nie należy tego robić;
 • nauka pisania liter, czyli o tym, jak ważny jest ruch;
 • dlaczego własne palce są ważną pomocą dydaktyczną;
 • dlaczego paluszek wskazujący pomaga w czytaniu i co to znaczy „czytanie harmonijne";
 • z jakich publikacji Wydawnictwa Harmonia warto skorzystać, przygotowując dziecko do nauki czytania i pisania.

Małgorzata Barańska - nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Jest współautorką i autorką ponad pięćdziesięciu publikacji książkowych oraz współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Oligofazja. Problemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w komunikowaniu się

Szkolenie skierowane jest do pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających i rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mających problemy komunikacyjne.

​​​​​​​Uczestnicy szkolenia:

 • zdobędą wiedzę na temat oligofazji;
 • zapoznają się z przyczynami powstawania wad wymowy;
 • poznają nieprawidłowości w mowie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • zapoznają się z pojęciem komunikacji alternatywnej.

Aleksandra Sadowska-Krajewska – nauczyciel, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeutka. Współzałożycielka fundacji „Iskra Pomocy” oraz „Spokojne jutro”.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Opóźniony rozwój mowy w przedszkolu - rola i działania logopedy

Szkolenie skierowane jest do logopedów pracujących w przedszkolach oraz gabinetach terapeutycznych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki tok postępowania powinien logopeda wdrożyć, kiedy zauważy objawy opóźnionego rozwoju mowy?
 • Jak sprecyzować etiologię tego zjawiska?
 • Jak zaplanować terapię i współpracę z rodzicami i nauczycielami?
 • Jakie metody zastosować przy stymulacji dalszego rozwoju językowego?

​​​​​​​Anna Walencik-Topiłko – językoznawca, logopeda, doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Poczucie własnej wartości - jak wzmacniać samoocenę uczniów

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, pedagogów, wychowawców.

Uczestnicy:

 • poszerzą wiedzę dotyczącą pojęcia poczucia samooceny i jej wymiarów,
 • będą potrafili wykorzystać pozytywną samoocenę do wzmacniania poczucia własnej wartości,
 • poznają konkretne sposoby wzmacniania samooceny ucznia.

Anna Busz – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Autorka publikacji "Włącz emocje. Opowiadania socjoterapeutyczne" oraz "Emocjonalne SOS. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej".

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Proste sposoby na trudne zachowania

Podczas szkolenia uczestnik:

 • lepiej zrozumie swojego ucznia;
 • dowie się z czego mogą wynikać negatywistyczne i nieakceptowane społecznie zachowania osoby z autyzmem;
 • będzie wiedział z czego wynikają potrzeby sensoryczne;
 • pozna proste i skuteczne sposoby odziaływania na zmysły i już następnego dnia po webinarium będzie mógł zastosować je w swojej pracy.

Monika Pouch - oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i terapii dziecka z autyzmem, terapeuta integracji sensorycznej.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Przygotowanie do nauki pisania na podstawie publikacji "Trening przed 1 klasą"

Szkolenie skierowane jest do: nauczycieli przedszkoli, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających oraz rodziców, którzy chcą ułatwić dzieciom opanowanie trudnej sztuki pisania.

W trakcie szkolenia prelegentka:

 • przedstawi propozycje zadań grafomotorycznych przydatnych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wyjaśni na co zwrócić szczególną uwagę w pracy z uczniem zanim rozpocznie się naukę pisania,
 • pokarze przykłady najczęstszych problemów, które utrudniają dzieciom naukę pisania. 

Olga Kłodnicka - nauczyciel w klasie 1 dla uczniów z autyzmem, terapeuta dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka licznych pomocy terapeutyczno-edukacyjnych m.in „Trening przed 1 klasą”

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Rewalidacja zorientowana na praktykę w szkole ponadpodstawowej

Szkolenie skierowane jest do pedagogów prowadzących zajęcia rewalidacyjne w szkołach ponadpodstawowych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jak planować i realizować zajęcia rewalidacyjne w szkole średniej,
 • jakie są sposoby tworzenia sytuacji sprzyjających rozwojowi ucznia,
 • jak wykorzystywać wiedzę w praktyce.

Agnieszka Kołodziej – nauczyciel wspierający, nauczyciel rewalidacji, wychowawca klas integracyjnych, terapeuta zajęciowy. Autorka książek „Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Program zajęć” oraz „Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Karty pracy”

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Rozbroić trudne zachowania

​​​​Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jeśli chcesz: 

 • lepiej rozumieć potrzeby swoich podopiecznych i adekwatnie na nie reagować,
 • dotrzeć do źródła trudnych zachowań i w końcu znaleźć sposób na ich wyciszenie,
 • reagować na przyczyny trudności, a nie na ich objawy,

zapraszamy Cię na nasze szkolenie. 

Danuta Kuźnik - pedagog terapeuta, logopeda, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, filolog, Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Rozwijanie umiejętności społecznych

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie umiejętności społecznych oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka.

Spotkanie będzie miało wymiar praktyczny tak, by uczestnicy otrzymali jak najwięcej wskazówek przydatnych w codziennej pracy. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady gier, zabaw oraz ćwiczeń.

Joanna Węglarz – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, trener TUS, wykładowca akademicki, terapeutka EMDR, socjoterapeutka.

Dorota Bentkowska – psycholog, socjoterapeuta, trener TUS.

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej - dobre praktyki w organizacji pracy

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami w spektrum autyzmu w szkołach podstawowych masowych i integracyjnych.

Program:

 • umiejętności charakteryzowania dzieci ze spektrum autyzmu;
 • przygotowanie klasy i rodziców na obecność dziecka ze spektrum autyzmu/zespołem Aspergera;
 • metody prewencyjne i interwencyjne dotyczące sytuacji trudnych u ucznia ze spektrum autyzmu/zespołem Aspergera;
 • poznanie metod współpracy, określanie mocnych i słabych stron, metody rozwiązywania konfliktów i niezrozumienia wokół tematu spektrum autyzmu i zespołu Aspergera;
 • zasady dotyczące pracy z uczniem ze spektrum autyzmu/zespołem Aspergera.

Krzysztof Tokarski – psycholog, wykładowca, ojciec dwójki chłopców, w tym jednego z zespołem Aspergera. Prowadzi gabinet psychologiczny, a od 15 lat również szkolenia. Autor bloga "autyzm i życie z zespołem Aspergera".

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Współpraca szkoły/przedszkola i specjalistów na podstawie prac domowych

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione dobre praktyki w zakresie współpracy i komunikacji nauczycieli, terapeutów i rodziców na przykładzie prac domowych. 

Olga Kłodnicka - nauczyciel w klasie 1 dla uczniów z autyzmem, terapeuta dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka licznych pomocy terapeutyczno-edukacyjnych m.in „Prace domowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Chcesz zamówić to szkolenie?

Skontaktuj się ze swoim

KONSULTANTEM EDUKACYJNYM!

Zaburzenia SI u dzieci w wieku przedszkolnym

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat rodzajów i objawów zaburzeń SI, czyli zaburzeń sensorycznych.

Uczestnicy:

 • dowiedzą się, jakie zachowania dziecka mogą mieć źródło w zaburzeniach SI;
 • uzyskają wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem wykazującym trudne zachowania i zaburzenia SI;
 • dowiedzą się, kiedy warto pomyśleć o diagnozie SI.

Małgorzata Parcheta-Kołoszuk – psycholog wychowawczy, trener, terapeutka SI. Autorka bajek terapeutycznych „Emocjonalki”.