Głowy łamanie
Czerwiec 2023

Głowy łamanie

100 ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klasy I–III

Zabawa to najlepsza forma nauki. Prezentowany zbiór 100 bardzo różnorodnych zadań z pewnością uprzyjemni czas dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Ćwiczenia te rozwijają spostrzegawczość, kreatywność oraz logiczne myślenie. Publikacja może być pomocna nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, opiekunom dzieci, a także rodzicom. Zawiera takie typy zadań, jak:

 • ćwiczenia ortograficzne
 • zadania z tekstem
 • uzupełnianie i układanie zdań
 • zadania z elementami kodowania
 • labirynty
 • kolorowanki
 • krzyżówki
 • zagadki.
Jadę, rysuję, opowiadam
Czerwiec 2023

Jadę, rysuję, opowiadam!

Proste zabawy do terapii małych rączek

Jadę, rysuję, opowiadam! to pomoc edukacyjna dedykowana dzieciom w wieku przedszkolnym. Zawiera dwie pozycje: Ścieżki grafomotoryczne z opowieścią i Ścieżki samochodowe z opowieścią.

Ścieżki grafomotoryczne z opowieścią to 15 kolorowych torów do wodzenia paluszkiem lub rysowania mazakiem. Ścieżkom towarzyszą proste do zapamiętania rymowane wierszyki.

Ścieżki samochodowe z opowieścią to pomoc edukacyjna wspierająca rozwój mowy. Ścieżki umieszczone są w teczce w formie osobnych plansz A3, które po połączeniu stworzą jedną dużą drogę, po której dziecko może jeździć samochodem typu resorak.

Co daje dziecku zabawa ze ścieżkami?

 • usprawnia koncentrację
 • wspomaga rozumienie mowy
 • rozwija wyobraźnię
 • dwukanałowo stymuluje pamięć do zapamiętania wierszyka
 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • doskonali precyzję ruchów, przygotowując rękę do późniejszego etapu pisania.

ANNA KUZIEL-KALINA – pedagog specjalny. Ukończyła pedagogikę rewalidacyjną o specjalizacji oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie terapii i edukacji dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także z dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. W pracy terapeutycznej szczególną wagę przywiązuje do rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Skrypt logopedyczny
Czerwiec 2023

Skrypt logopedyczny z obrazkowym formularzem do badania mowy kontrolowanej

Autor

Skrypt logopedyczny to książka skierowana do logopedów, studentów logopedii, a także nauczycieli chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu tej dziedziny. Zawiera zbiór najważniejszych informacji dotyczących organizacji diagnozy i terapii logope­dycznej, a także formularz obrazkowy do badania mowy kontrolowanej.

Zamierzeniem autora było stworzenie publikacji, która zawiera podstawy teorii pracy logopedycznej, ale przede wszystkim jest źródłem praktycznych informacji. Wiadomości są uporządkowane w sposób przejrzysty, co ułatwia ich wykorzystanie przez każdego logopedę oraz osobę interesującą się omawianym tematem. Dzięki lekturze skryptu nawet początkujący terapeuta szybko przyswoi podstawowe zasady pracy z pacjentem.

Na marginesach książki umieszczono hasła, do których odnoszą się poszcze­gólne akapity. Zabieg ten ma ułatwić korzystanie z publikacji, czyniąc ją bardziej przejrzystą. Dzięki temu czytelnik w łatwy sposób może szybko znaleźć potrzebne informacje, m.in. dotyczące:

 • wczesnej interwencji logopedycznej
 • wystroju gabinetu logopedycznego
 • częstotliwości spotkań pacjenta z logopedą
 • planowania terapii według kolejności rozwojowej pojawiania się głosek
 • roli ćwiczeń usprawniających artykulatory i słuchowych w terapii logopedycznej
 • gradacji metod wywoływania głosek
 • terapii głoski [š] i [r] przed 7. rokiem życia.

Do podręcznika dołączono formularz do badania mowy kontrolowanej – test odpowiedni zarówno do pierwszego badania mowy, jak i diagnozy na późniejszych etapach terapii (diagnoza weryfikacyjna) w takich instytucjach, jak przedszkola i szkoły powszechne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz prywatne gabinety logopedyczne. Przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 4–10 lat w normie intelektualnej.

Motywacja wewnętrzna
Czerwiec 2023

Motywacja wewnętrzna. Gry edukacyjno-terapeutyczne dla nastolatków

Autor

Motywacja wewnętrzna to zbiór 5 gier, których głównym zadaniem jest uświadomienie nastolatkom, jak ważne jest posiadanie celu oraz dążenie do jego realizacji. Każda z gier w prosty sposób pokazuje, czym jest motywacja i w jakim stopniu jest zależna od nas samych. Gry można wykorzystywać w pracy z grupą, ale także w ramach pracy indywidualnej: podczas spotkań z pedagogiem, na zajęciach terapeutycznych itp.

Prezentowane gry powstały z myślą o uczniach z niską motywacją do pracy zarówno w szkole, jak i poza nią. W prosty i bezpośredni sposób pokazują, czym jest motywacja, w jaki sposób możemy ją rozwijać, a co wpływa na nią negatywnie. Gry na konkretnych przykładach ukazują, jak włożona praca skutkuje osiągnięciem zamierzonego celu.

ANNA KAIM – przede wszystkim wychowawczyni i nauczycielka języka angielskiego, która uwielbia zarażać entuzjazmem i optymizmem. Autorka innowacji pedagogicznych, pasjonatka nowoczesnych technologii i kreatywnych rozwiązań, które próbuje wdrażać w pracy z uczniami. Pracę rozpoczynała, szkoląc osoby dorosłe, jednak od 11 lat z radością pracuje z dziećmi i młodzieżą w bardzo zróżnicowanym wieku. Innowacje, projekty i międzynarodową współpracę szkół traktuje jako ciekawy sposób przekazywania wiedzy, ale także jako przyjemny aspekt pracy nauczyciela. 

Trenuję umiejętności komunikacyjne
Czerwiec 2023

Trenuję umiejętności komunikacyjne

Karty pracy do rewalidacji i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Publikacja to zestaw kart pracy do treningu umiejętności komunikacyjnych skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 8–17 lat. Dzięki pracy z publikacją uczeń m.in.:

 • dowie się, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna
 • nauczy się, kiedy i jak rozpoczynać rozmowę
 • zrozumie, dlaczego nie warto przeklinać
 • pozna różnicę między komunikacją pozytywną a negatywną
 • nauczy się prosić o pomoc.

Dodatkowo publikacja zawiera:

 • dziennik umiejętności komunikacyjnych – pomoc do wizualnego przedstawienia procesu rozwijania umiejętności komunikacyjnych
 • ponad 500 naklejek do wypełnienia dziennika.

Ćwiczenia znakomicie sprawdzą się podczas indywidualnej i grupowej pracy terapeutów, psychologów oraz nauczycieli z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu.

Publikacja wchodzi w skład kolekcji „Z relacjami za pan brat” dedykowanej dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz z trudnościami w zakresie kompetencji społecznych.

AGNIESZKA KOLANKO – nauczycielka pracująca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Podstawowej w Odrzykoniu. Na co dzień także mama dwóch synów z zespołem Aspergera. Sama również zmaga się z tym zaburzeniem. Jej misją jest praca, która ma na celu jak najlepiej przygotować uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym, pokonywania wszelkich trudności oraz budowania poczucia własnej wartości.