Moje małe i duże problemy społeczne
luty 2023

Moje małe i duże problemy społeczne

Opowiadania i karty pracy dla uczniów klas 1–6

Krzyś i Leon to przyjaciele z jednej klasy, których spotykają trudności dobrze znane wszystkim uczniom. Historyjki opowiadające o ich codziennych doświadczeniach pozwolą więc dzieciom zrozumieć i przezwyciężyć różne problemów związane z funkcjonowaniem społecznym. Tematy poruszone w materiałach to między innymi:

 • nawiązywanie znajomości z nowymi uczniami w klasie
 • asertywność
 • ignorowanie
 • krytykowanie
 • kompromis
 • siła plotki
 • strach.

Opowiadania o małych i dużych problemach społecznych Krzysia i Leona zostały przedstawione w formie kart pracy. Historyjki uzupełniają pytania do tekstu oraz ćwiczenia dla uczniów klas 1–6. Dzięki temu ćwiczenia doskonale nadają się do wykorzystania podczas Treningu Umiejętności Społecznych, godziny wychowawczej czy zajęć rewalidacyjnych.

Dołączony aneks zawiera z kolei rysunki postaci, które służą do nazywania emocji bohaterów opowiadań. Ilustracje można wyciąć i zalaminować. Dzieci mogą rysować na nich za pomocą suchościeralnego pisaka emocje, które odczuwają bohaterowie historyjek. Mogą to robić podczas słuchania/czytania opowiadań, a także nadać postaciom odpowiednie imiona czy wypisać ich cechy. Korzystanie z suchościeralnego pisaka i zalaminowanych kart pozwoli na ich wielokrotne użycie.

Forma historyjek społecznych ułatwia poruszenie problemów, z jakimi dzieci mogą się spotkać w szkole, a z którymi nie zawsze wiedzą, jak sobie poradzić. Opowiadania pozwalają na zrozumienie tematu, wczucie się w rolę postaci, a także nazwanie emocji, omówienie zachowań dobrych i niewłaściwych, a w konsekwencji – sformułowanie sposobów na rozwiązanie szkolnych problemów!

NATALIA NOLEWAJKA – pedagog specjalny i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Od lat prowadzi zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych i rewalidacyjne. Ciągle poszukuje nowych sposobów na lepszą współpracę między dziećmi i rozwój umiejętności kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów z problemami. Pisząc opowiadania społeczne, porusza aktualne tematy. Stara się, aby dzieci poprzez wczucie się w sytuację innych potrafiły w późniejszym czasie zastosować się do poznanych rozwiązań w rzeczywistości. 

Lisek z Leonowa
luty 2023

Lisek z Leonowa

Utrwalanie głosek L i LI

Najnowszy zeszyt z serii Mównica Logopedyczna dedykowany jest uczestnikom terapii logopedycznej, u których wywołano lub skorygowano głoski [l] i [li], oraz tym, którzy wymagają utrwalania tychże głosek.

Ponad 60 kart zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój sprawności językowych dzieci poprzez:

 • wzbogacanie słownictwa (również rzadko spotykanego w najbliższym otoczeniu dziecka)
 • kształcenie słuchu fonemowego
 • ćwiczenia analizy słuchowej i wzrokowej
 • kształcenie słuchowe (rymy)
 • ćwiczenia gramatycznej warstwy języka
 • trening skupiania uwagi
 • trening pamięci
 • stymulowanie myślenia i spostrzegawczości
 • rozwijanie orientacji przestrzennej i wyobraźni
 • rozwijanie sprawności komunikacyjnych.

W książce logopedzi i rodzice znajdą pomysły na urozmaicenie ćwiczeń logopedycznych – różnorodne formy pracy z materiałem wyrazowym, m.in.:

 • rysowanie po śladzie
 • łączenie puzzli
 • nazywanie obrazków
 • łączenie cieni z rysunkami
 • liczenie elementów
 • ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Mównica Logopedyczna to seria przeznaczona dla: rodziców (do ćwiczeń w domu), logopedów (do pracy w gabinecie) i nauczycieli, dzieci młodszych (karty ćwiczeń z materiałem obrazkowym lub obrazkowo-wyrazowym) i starszych (karty wymagające umiejętności czytania i pisania).

KAMILA DUDZIEC – neurologopedka, filolog polski, terapeutka pedagogiczny, terapeutka SI, terapeutka Metody Warnkego, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autorka i współautorka projektów i inicjatyw edukacyjnych. Od kilkunastu lat pracuje w szkole podstawowej. Lubi pracę z dziećmi, która staje się dla niej inspiracją do tworzenia kart pracy oraz ciekawych akcji i projektów.

HANNA GŁUCHOWSKA – neurologopedka, surdopedagog, specjalistka emisji i higieny głosu. Aktywna zawodowo logopedka, od ponad 20 lat pracująca w Szkole Podstawowej i Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w Teresinie. Ciągle doskonali swój warsztat pracy, od lat tworzy i współtworzy karty pracy. Zafascynowana terapią miofunkcjonalną, która pozwala jej spojrzeć na pacjenta holistycznie.

AGNIESZKA TARCZYŃSKA-PŁATEK – neurologopedka, specjalistka emisji i higieny głosu, terapeutka Metody Warnkego i terapeutka SI. Absolwentka surdopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Aktualnie pracuje w szkole podstawowej i współpracuje z fundacjami. W pełni zaangażowana w to, co robi, kreatywna inicjatorka licznych projektów. Nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje na wielu kursach i szkoleniach. Autorka i współautorka wielu pomocy logopedycznych.