Szkoła i zdrowie
Wrzesień 2022

Szkoła i zdrowie jej uczniów i pracowników

Szkoła i zdrowie jej uczniów i pracowników to nowa na polskim rynku kompleksowa monografia skierowana do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zdrowia uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. Może być przydatna w działaniach na rzecz zdrowia podejmowanych w szkołach różnych typów (ogólnodostępnych i specjalnych). We współczesnym świecie – w obliczu gwałtownych, trudnych do przewidzenia zmian oraz wielu zagrożeń dla zdrowia ludzi – istnieje potrzeba zwiększenia udziału szkół w tych inicjatywach. Zdrowie stanowi zasób dla:

 • członków społeczności szkolnej,
 • szkoły jako organizacji.

Szkoła jest ważnym miejscem, w którym zdrowie powinno być chronione oraz wzmacniane. W dalszej perspektywie może to się przyczynić do poprawy zdrowia społeczeństwa.

Zwracając uwagę na oczekiwania i potrzeby różnych środowisk i instytucji związanych z edukacją i propagowaniem działań na rzecz zdrowia, jestem przekonana, że […] książka znajdzie wielu odbiorców, między innymi reprezentantów/decydentów i organizatorów polityki edukacyjnej, dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-terapeutycznych i resocjalizacyjnych, czynnych zawodowo nauczycieli, wychowawców, pedagogów, organizatorów kształcenia podyplomowego nauczycieli, wykładowców i studentów kierunków pedagogicznych, a także rodziców.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek

Arkusze monitoringu. Część 3
Wrzesień 2022

Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Część 3

Zestaw zawiera kompleksowe narzędzie do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy.
Arkusze umożliwiają:

 • dokonanie diagnozy skali rozwoju ucznia
 • określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej
 • ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego. 

Pracę z kartami ułatwia dołączony ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Trzecia część zestawu odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru „Ja i otoczenie”:
5. Ja – członek społeczeństwa
6. Ja i przyroda
7. Moje zdrowie
8. Ja w chorobie.

Proste historyjki o emocjach
Wrzesień 2022

Proste historyjki o emocjach

Ćwiczenia rozpoznawania i nazywania uczuć okazywanych w różnych sytuacjach społecznych

Historyjki o emocjach to pomoc przeznaczona do pracy z dziećmi, które mają trudności z roz­poznawaniem i określaniem uczuć innych osób oraz z wyrażaniem tego, co czują, za pomocą mimiki twarzy. Ich prosta forma (krótkie, nieskomplikowane teksty i pozbawione szczegółów rysunki) umożliwi skupienie się na ćwiczeniu nawet dzieciom z problemami w zakresie kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

W publikacji położono szczególny nacisk na nazywanie uczuć okazywanych w różnych sytuacjach społecznych. Pracując z książką, dziecko powinno zauważyć, że w jednym miejscu, na przykład w domu, szkole czy sklepie, może czuć rozmaite emocje, w zależności od sytuacji, w której się znalazło.

Na każdej rozkładówce przedstawiono cztery sytuacje, które mogą się wydarzyć w jednym miejscu i z którymi łączą się odmienne emocje. Omówione zostały przestrzenie interakcji społecznych, doskonale znane z codziennych aktywności najmłodszych, takie jak dom, szkoła, sklep, restauracja, przychodnia, ulica, kino, zoo, ho­tel, plac zabaw, podwórko, boisko, park czy środki transportu.

Kłębki emocji
Wrzesień 2022

Kłębki emocji. Gra karciana wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dzieci

Zabawne i przyjaźnie zilustrowane „Kłębki emocji” to propozycja niebanalnej gry karcianej, której celem jest wspieranie emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci. Pudełko zawiera różnorodne atrakcyjne materiały, które posłużą całej rodzinie do doskonałej zabawy, a terapeutom – do wprowadzania najmłodszych w skomplikowany świat emocji. W skład zestawu wchodzą:

 • instrukcja do gry
 • karta do zapisywania wyników
 • kolorowanki
 • koło emocji do przeprowadzenia losowania w trakcie gry
 • karty z definicjami oraz rysunkami uczuć
 • karty z zadaniami do wykonania przez graczy.

Dzięki zabawie z kłębkami gra w rozpoznawanie i nazywanie uczuć oraz znajdowanie sposobów radzenia sobie z nimi stanie się rozrywką nawet dla dzieci z trudnościami w relacjach społecznych.

Fantastyczne zakreślanki tematyczne
Wrzesień 2022

Fantastyczne zakreślanki tematyczne

Zbiór zadań rozwijających koncentrację i spostrzegawczość dla dzieci

Kolejna z serii FANTASTYCZNYCH książek Wydawnictwa Harmonia! Po Fantastycznych krzyżówkach ortograficznych i Fantastycznych zadaniach tematycznych pora na 46 zakreślanek, które służą rozwijaniu koncentracji i spostrzegawczości.
Odszukiwanie ukrytych w tabelach wyrazów pozwala ćwiczyć umiejętność skupienia, percepcję wzrokową, cierpliwość, ale też wzbogaca słownictwo dziecka. Kolejne zakreślanki dotyczą tematyki bliskiej odbiorcom – zwierząt, przyborów szkolnych, dyscyplin sportowych itp.

KATARZYNA MICHALEC – autorka ponad 100 książek oraz e-booków dla dzieci, w tym łamigłówek, zabaw kreatywnych, bajek, wierszy oraz opowiadań edukacyjnych. Współpracowała także z czasopismami (m.in. „Bliżej Przedszkola”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Nauczycielka Przedszkola”, „Promyczek”, „Sygnał”, „Życie Szkoły”), gdzie publikowała propozycje zabaw i zadań dla najmłodszych. W 2017 roku jej książka Zawiła historia niesfornego Kacperka była nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego.

Arkusze monitoringu. Część 4
Wrzesień 2022

Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Część 4

Zestaw zawiera kompleksowe narzędzie do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy.
Arkusze umożliwiają:

 • dokonanie diagnozy skali rozwoju ucznia
 • określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej
 • ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego. 

Pracę z kartami ułatwia dołączony ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Czwarta część zestawu odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru „Ja i otoczenie”:
9. Ja jako konsument
10. Ja w świecie techniki
11. Ja w świecie technologii informacyjnej
12. Ja w bezpiecznym świecie
13. Ja w świecie kultury i rozrywki
14. Mój czas wolny

Arkusze monitoringu....Część 2
Wrzesień 2022

Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Część 2

Zestaw zawiera kompleksowe narzędzie do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy.

Arkusze umożliwiają:

 • dokonanie diagnozy skali rozwoju ucznia
 • określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej
 • ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego.

Pracę z kartami ułatwia dołączony ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Druga część zestawu odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru „Ja i otoczenie”:

1. Ja – członek rodziny:

 • moja rodzina
 • moje miejsce zamieszkania

2. Ja – uczeń:

 • moja klasa
 • moja szkoła

3. Ja – w rozmowie

4. Ja – członek społeczności lokalnej.

Arkusze monitoringu....Część 1
Wrzesień 2022

Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Część 1

Zestaw zawiera kompleksowe narzędzie do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy.

Arkusze umożliwiają:

 • dokonanie diagnozy skali rozwoju ucznia
 • określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej
 • ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego.

Pracę z kartami ułatwia dołączony ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Pierwsza część zestawu odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru „Ja”:

1. Budowanie własnej tożsamości

2. Jedzenie

3. Ubieranie się

4. Higiena osobista

5. Potrzeby fizjologiczne

6. Sygnalizowanie samopoczucia.

Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole
Wrzesień 2022

Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Zestaw fiszek

Zestaw fiszek

Brak planu na niebanalne zajęcia rewalidacyjne, niespodziewane zastępstwo lub uczeń, który nie ma ochoty pracować zgodnie z rozkładem zajęć – w odpowiedzi na te nauczycielskie trudności zaprojektowane zostało pudełko pełne fiszek służących rewalidacji.

Zestaw to pomoc przygotowana specjalnie do zajęć rewalidacji lub innych zajęć indywidualnych z młodzieżą ostatnich klas szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Fiszki mogą stać się pomysłowym narzędziem edukacyjnym pozwalającym uczniom nabywać nowych kompetencji, wzmocnić zachowania lub je skorygować. Wystarczy wylosować kartę z pudełka i przeczytać pytanie/polecenie, które prowokuje do rozmowy na tematy związane m.in. z czasem wolnym, zdrowiem, potrzebami i trudnościami czy przyszłą pracą.

Fiszki stanowią uzupełnienie publikacji Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Program zajęć oraz Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Karty pracy. Zestaw koresponduje z treścią wymienionych wyżej książek w zakresie rozwijania umiejętności praktycznych uczniów z niepełnosprawnością na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Tematyka zadań i pytań umieszczonych na fiszkach stanowi uzupełnienie zawartości kart pracy. Podjęcie poniższych zagadnień umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy potrzebnej w dorosłości:

1. Ja, uczeń

2. Moje umiejętności

3. Moje potrzeby

4. Moje trudności

5. Moja codzienność

6. Moja przyszła praca

7. Mój czas wolny

8. Moje zdrowie

9. Moje dorosłe życie

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych
Październik 2022

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych

Autor

Podręcznik dla trenerów umiejętności społecznych autorstwa cenionego psychologa Jeda Bakera to 70 lekcji i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży z deficytem umiejętności społecznych. Poprzedzone przystępnym omówieniem praktyczne porady z pewnością przydadzą się w czasie treningu umiejętności społecznych – w grupie, ale też w domu z rodzicem, na spotkaniu z rówieśnikami czy w środowisku szkolnym. Propozycje lekcji zostały wzbogacone między innymi o:

 • katalog umiejętności społecznych – pomoc do diagnostycznej oceny umiejętności społecznych przyszłego uczestnika treningu i opracowania indywidualnego programu nauczania
 • przykładowe plany pracy w grupie treningowej
 • omówienie strategii kontroli zachowania, które warto wykorzystać podczas prowadzenia grupy oraz gdy trzeba się uporać z trudnymi zachowaniami przejawianymi w domu i szkole
 • karty umiejętności pokazujące, czego należy uczyć, i służące jako przewodnik dla osoby prowadzącej trening umiejętności społecznych
 • kilkadziesiąt arkuszy ćwiczeń zawierających propozycje aktywności, które pozwolą wykorzystać umiejętności w praktyce i – co za tym idzie – wspierać ich generalizację w domu i szkole.

Jeśli szukacie naprawdę skutecznego treningu umiejętności społecznych, to właśnie go znaleźliście! Jed Baker oparł ten długo i niecierpliwie oczekiwany poradnik na doświadczeniach z prowadzonymi przez siebie grupami treningowymi, które odnoszą ogromne sukcesy. Znajdziecie tu wszystko – począwszy od oceny diagnostycznej i strategii stosowanych w treningu umiejętności społecznych, przez generalizację umiejętności, kontrolę zachowania, aż po często niedoceniane znaczenie akceptacji rówieśniczej, nad którą pracujemy podczas treningu uwrażliwiającego. Natomiast trzon książki to 70 lekcji, z których każda zawiera omówienie odrębnej umiejętności i ćwiczenia służące do jej doskonalenia. Trening obejmuje praktycznie każdą sytuację społeczną, jaka tylko przyjdzie wam do głowy. Książka Bakera to pozycja absolutnie obowiązkowa w biblioteczce każdego rodzica i specjalisty zajmującego się osobami z zespołem Aspergera!

Lori Shery, prezeska i współzałożycielka organizacji ASPEN
(Asperger Syndrome Education Network)

JED BAKER jest psychologiem klinicznym z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup terapeutycznych dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. Pełni funkcję konsultanta behawioralnego dla kilku okręgów szkolnych w stanie New Jersey. Prowadzi trening umiejętności społecznych dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju i zaburzeniami uczenia się. Oprócz tego pisze, wykłada i prowadzi szkolenia w północno-wschodnim rejonie Stanów Zjednoczonych w zakresie umiejętności społecznych osób z zespołem Aspergera i powiązanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Doktor Baker należy do komitetu doradczego organizacji ASPEN (sieci informacyjnej dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera).

Łamigłówki sylabowe
Październik 2022

Łamigłówki sylabowe

Ćwiczenia na sylabach otwartych

Łamigłówki sylabowe to kreatywne ćwiczenia edukacyjne, które wszechstronnie wspierają rozwój dziecka, a przede wszystkim ułatwiają naukę czytania. Publikacja składa się z ponad 50 kart pełnych atrakcyjnych graficznie i różnorodnych ćwiczeń. Materiał wyrazowy tworzą słowa zbudowane wyłącznie z sylab otwartych, co ułatwi najmłodszym nabywanie zdolności czytania. Zróżnicowane łamigłówki budzą kreatywność i ciekawość, działają motywująco i zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań intelektualnych.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Jedno zadanie na stronie, używanie liter drukowanych, wizualizacja poleceń – to zalety, dzięki którym Łamigłówki sylabowe doskonale sprawdzą się w pracy z maluchami dopiero zaczynającymi czytać, ale również z dziećmi z afazją, ze spektrum autyzmu oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z Łamigłówkami… nauka czytania już nigdy nie będzie ani trudna, ani nużąca!

Czytanki-rozwijanki
Październik 2022

Czytanki-rozwijanki

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

Czytanki-rozwijanki to karty przygotowane dla:

 • dzieci uczących się czytać
 • uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy mają trudności z czytaniem ze zrozumieniem.

Ilustrowane karty prezentują krótkie teksty i ćwiczenia, których celem jest:

 • doskonalenie umiejętności czytania
 • trening umiejętności odpowiedzi na pytania do tekstu.

Ich skuteczność w nauce czytania ze zrozumieniem gwarantują:

 • forma obrazkowa (ułatwienie dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
 • tematyka związana z czterema porami roku (ułatwienie dla nauczycieli, dzięki któremu mogą łączyć materiał z realizacją podstawy programowej w obrębie wczesnej edukacji)
 • duża czcionka (ułatwienie dla dzieci z dysfunkcjami wzroku).

Czytanie ze zrozumieniem stanowi podstawową umiejętność, która gwarantuje późniejszy sukces w nauce, a czytanki to klasyczna, lubiana i skuteczna metoda nauki!

Przykładowe tematy Czytanek-rozwijanek:

 • wiosenne kwiaty
 • porządki w ogrodzie
 • malowanie pisanek
 • rowerowa wycieczka
 • lato na wsi
 • wakacje pod namiotem
 • bożonarodzeniowe pierniki.

MONIKA STREHLAU-KAMIŃSKA – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, pedagog specjalny, terapeutka wspierająca osoby rozwijające się w spektrum autyzmu i z innymi wyzwaniami rozwojowymi; diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej i terapeutka w przedszkolu terapeutycznym. W pracy zawodowej stara się wykorzystywać potencjał dzieci, ponieważ uważa, że towarzyszenie im w rozwoju jest dużą odpowiedzialnością, ale i niesamowicie ciekawą przygodą.